Babil Yartılış Destanı Enuma Eliş İnsanın Yaratılışı

Ana SayfaKitap YorumlarıMitoloji Gizem

Babil Yartılış Destanı Enuma Eliş İnsanın Yaratılışı

Babil Yaratılış Destanı Ennuma Eliş evrenin ve insnaın yaratılışı, ne amaçla yaratıldığını anlatmakla kalmaz Marduk'un nasıl tek ve kadiri mutlak tanrıya dönüştüğünü de anlatır.

Kozmik Tohum Zecharia Sitchin Kitap Özeti İncelemesi
Tanrının Öyküsü Robert Winston Kitap Özeti İncelemesi
Popol Vuh Mayaların Kutsal Kitabı Özeti İncelemesi

Babil Yartılış Destanı Enuma Eliş İnsanın Yaratılışı. Enuma Eliş, Babil Yaratılış destanı insanın yaratılışı ve daha öncesinde dünyanın yaratılışını anlatan edebi bir metin. Yedi bölümden oluşuyor. Enuma Eliş çivi yazı ile yazılmış 159 tablet parçası üzerinde bulunmaktadır.

İnsan yokken tatlı ve tuzlular Apsu ve Tiamat vardır. Romantik bir tarzda anlatılan metinde bu iki tanrısal varlık birleşir ve Lahmu ve Lahamu yaratılır. Dünya yaratılır ve tanrıların bitmek bilmeyen çekişmeleri ve savaşları da başlar. En sonunda tanrı Marduk galip gelir. Tek ve yaratıcı tanrı olarak her şeyi ve şu anki dünyayı yaratır. Marduk artık tek tanrıdır. Diğer tanrılar da onun üstünlüğünü kabul eder. Gök yer bitişiktir ve tanrıla rilk önce bu ikisini ayırır genişletir. Bazı metinlerde okyanuslar üzerinde yüzen dünyanın çevresini bir kubbe şeklinde atmosfer tarafından kapatılır.

İşbankası kültür yayınları enuma eliş

Babil Yaratılış Destanı Enuma Eliş

Marduk, gökyüzünün ve yeryüzünün bütün tanrıların efendisidir, onun buyrukları baba tanrıdan bile üstündür, kaderleri tayin eden, yoktan var eden, insanlara rızkını veren odur. Hiç bir tanrı onun dengi değildir.

Enuma Eliş Tanrı Marduk’un Tek Tanrı Olması Bölümü

Enuma Eliş kitabının sonuncu tabletinde yani 7. bölümde artık tek olan, herşeye kadir olan Marduk övülür ve gücünden her şeye nasıl hâkim olduğundan ondan başka tapılacak tanrı olmadığından bahsedilir. En ilgin olanı ise Marduk’un 50 kutsal adının teker teker zikredilmesidir. İslamdaki Esmaül Hüsna benzeri bir övgü ve yüceltmeye benzer. Kutsal kitaplardakine benzeyen ifadeleri bulmak da mümkün. Tek tanrılı dinlerin ortaya çıkmasından önceki hazırlık dönemini de görebiliyoruz.

  • 26. Kutsal büyünün efendisi, ölüleri dirilten o,
  • 27. Mağlup edilmiş tanrılara merhamet eden o,
  • 28. Düşman tanrıları boyunduruk altına alan o,
  • 29. Onları çalışma zahmetinden kurtarmak için insanı yarattı,
  • 30. Bağışlayıcı o, canlıları diriltme gücü onda,
  • 31. Sözleri bülünsin ve unutulmasın
  • 65. Bolluk, bereket ve büyük ambarların efendisi o,
  • 66. Zenginlik veren şehirleri bayındır kılan o,
  • 69. Geniş yeryüzüne bereket yağdıran, türlü bitkileri veren o *

7. tablet Mrduk’un 50 kutsal adını zikrederek, onu överek biter. 

Sümer ve Babil Metinlerinde İnsan Nasıl Yaratıldı?

Babil Yaratılış Destanı Enuma Eliş

Sümer ve Asur-Babil efsanesine ya da edebi metinlerine göre insan çamurlu bir toprak ve kile tanrıların kanın katılması ile yaratılır. Tanrılar kendi suretlerini ve ruhlarını, zeka ve düşünme yeteneklerini insana verirler. Kendilerinden bir parça olarak insanı yaratırlar. İnsanın yaratılmasındaki amaç ise insanı kendi hizmetlerinde kullanmak için ilkel işçiler kulak olarak yaratmalıdır. İlk önce üremeyen insanları yaratırlar. Daha sonra Tanrı Enki yaratma odalarında ME’lerdeki kutsal bilgileri kullanarak insanı 6. seneme sonrası yaratır. Bir kısım insan tanrıçaların karnında döllenir. Daha sonra üreme yeteneği kazanan insan kendi kendine çoğalır ve tanrılara kölelik yapar, Tanrıların işlerinde çalışır. İnsanlar için tanrılar (kara başlar) ifadesini kullanır. İnsana her şeyi veren tanrı sadece ölümsüzlüğü kendine saklar.


Gılgamış destanı ve Kral Gılgamış’ın Ölümsüzlük Arayışı. Ölümsüzlük Mümkün mü? TIKLA

*Bölüm İş Bankası Kültür Yayınları adı geçen eserden kitabın jenerik sayfasındaki alıntı iznine istinaden bu sayfaya eklenmiştir. Kitabı incelemek için TIKLA

Yorumlar

WORDPRESS: 0
error: İçerik Koruması