Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği Kitap İncelemesi

Ana SayfaKitap YorumlarıMitoloji Gizem

Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği Kitap İncelemesi

Muazzez İlmiye Çığ bu kitabında İnanna ve Dumuzi gibi Sümer tanrılarının efsanesinden başlayarak kutsal evlilik ayinlerini ve Tevrat Kur'an'daki benzerlikleri

Buenos Aires’te Ölüm (Death in Buenos Aires) Film
Homofobi Nedir? Eş Cinsellik Sapkınlık Mıdır?
Lut Kavmi Nasıl Helak Oldu? Atom Bombası Teorisi

Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği Kitap İncelemesi. Muazzez İlmiye Çığ’ın Sümer inancındaki bereket kültünü anlattığı bu kitabı okumalısınız. Yazarın kitapları tamamen arkeolojik buluntular, antik çağ tarihinin yazıtları gibi kaynaklara dayanarak yazılmıştır. Bu tür kitapları insanlar bilimsel değil bahanesi ile eleştiriyor. Unutulan arkeolojinin ve tarihin bir bilim olduğudur. Galibe biz insanlar bildiklerimizi unutmaya hazır değiliz. İnanışlarımızı, doğrularımızı sorgulamaya korkuyoruz. Bileyerek daha rahat ve huzur içinde yaşayacağımızı sanıyoruz. Yaşamı, evreni, içinde bulunduğumuz dünyanın düzenini daha fazla sorgulamaya ihtiyacımız var. Zihinsel dünyamız, biyolojik yaşantımız bir üst versiyona hızlıca evrilmeli. Ama önce şu anki yaşayan insan türünün bütün düşüncelerinden ve inanışlarından arındırılması gerekiyor. Dünya insan hiç bir düşüncesi ve dünya düzeni ile ileri gitmeyi başaramadı. Geleceğinin yarı silikon yarı insan; yarı biyolojik yarı sentetik insanını düşünün. Sadece bedensel olarak değil zihinsel olarak da bir ilerleme kaydetmeliyiz.

Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği Kitap İncelemesi

Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği

Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği Kitap Özeti

Kitapta Süme’in aşk ve bereket Tanrıçası İnanna konu ediliyor.  İnanna’nın kutsal evlenme ayinleri doğrultusunda kutsal Mabet Fahişeliği konusu kitapta ön planda. Sümer inanışlarının Tevrat ve Yahudi gelenekleri üzerindeki etkileri de konu ediliyor. Kitabın ilk bölümünde Tevrat ve Kur’an’da Sümer dininin etkilerinden bahsediliyor. (Yazarın Kur’an, İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni kitabı için buraya dokunun). Kutsal kitaplardaki sümer etkisi, Tevrat’a taşınan efsaneler, Havva ve Adem’in yaratılması. Konuları var.

Kitabın ikinci bölümünde Kur’an ve Sümer dinlerinin ilişkisi inceleniyor. Kur’an’daki Harut Marut Melekleri, İbrahim ve karısı Sarah’ın Mısır’a gidişi, Süleyman, Hititler, Süleyman’a mabet yapımında yardım eden cinler gibi konular var. Üçüncü ve son bölümde ise Mabet Fahişeliği anlatılıyor. Mabet Fahişeliğinin en büyük özelliği fuhuş ile kazanılan paranın mabede bağışlanmasıydı.

Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği Kitap İncelemesi

Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği

Hatta kitabın 83. sayfasında, Sümer metinlerinden verilen örneklerle gösterildiği gibi, erkek mabet fahişeleri de vardır. Erkek fahişeler eş cinsel yönelimlere sahip olabiliyorlardı. Sümer kültürü ve dini inançları için bu bir sorun değildi. Fakat bu durum erkeklerin aleyhine bir gelişmeyle günümüze kadar geldi. Daha sonra Yahudi geleneklerinin ve inanışlarının etkisiyle erkek fahişeler mabetten atıldılar. Erkekler ve eş cinsel mabet fahişeleri Kutsal Erkekler mabetten atıldılar. Daha sonra cinsel yönelim lanet ve sapkınlık olarak günümüze kadar gelmiştir. Fakat zamanın Yahudi geleneklerinde, erkekler lanetlenip gönderilip, mabetlerde kutsal fahişelik, onurlu bir görev olarak devam etmiştir.

Son söz ve İnceleme

İlk paragrafta genel olarak düşüncelerimi yazmıştım. Bu düşünceler doğrudan kitap ve kitabın içeriği hakkında değildi. Burada da doğrudan kitap içeriğini yorumlamayacağım. Şunu söylemek gerekir ki: daha çok bilmeye ve daha çok anlamaya ihtiyacımız var. Her zaman söylerim: bütün kutsal kitaplar çok önemli ve değerli kaynaklardır. Hepsini incelemek ve karşılaştırmak gerekir. Kur’an, İncil, Tevrat, Zebur, Rigveda, Avesta, Popol Vuh vb. kutsal kitapların hepsi bize insanın macerası hakkında bilgiler veriyor. Bütün dinlerin, inançların içeriğinin kaynağının antik çağ özellikle Sümer dini ve inançlarından temel alındığını onlarca kitapta okudum. Bir zamanlar dünyada ilginç şeylerin olduğunu da biliyoruz. Öyle UFO’cu falan değilim yanlış anlaşılmasın. Ama gezegenimizde dünya dışı bir uygarlığın izlerinin olduğu da kesindir. Bu konuda daha fazla bilgi istersen buraya dokunabilirsin.

Kitap sayfa sayısı: 87 Okuma süresi: 2 saat Yayın evi: Kaynak Yayınları

Yorumlar

WORDPRESS: 0
error: İçerik Koruması