Bilimin Çözemediği Sırlar 10 Bin Yıllık Bilim

Ana SayfaGizem Mitoloji

Bilimin Çözemediği Sırlar 10 Bin Yıllık Bilim

Binlerce yıl önce modern bilimin olmadığı zamanlarda bazı toplumlar nasıloluyordu da astronomi başta olmak üzere bilimin yeni ulaştığı bilgilere ulaşabilmişlerdi. Bilimin çözemediği ama binlerce yıl öce bilinen sırlar nelerdi?

M Kuramı Nedir? Evrenin Gizli Boyutları Uzay Kaç Boyutlu?
Soluk Mavi Nokta Carl Sagan Kitap İncelemesi
Uzaylılar Bilim Adamları Soruyor Orada Kimse Var mı?

Bilimin çözemediği sırlar? Modern bilimin henüz ulaştığı bilimsel buluşlar özellikle astromonik bilgiler bundan binerce yıl öncebiliniyordu. Peki bu nasılolabilir. Bilmin hâlâ çözemediği sırlar var mı? Burada konumuz 10 kozmik sır ya da öğreti. Evrensel yasalar gizli öğretiler olarak, Toth ve Osiris’in bilge önderliğinde Mu ve Atlantis üzerinden Mısır’a, Antik Yunan’a daha sonra da dünyaya yayılmıştır. Bu evrensel yasalar ezoterik sırlar/öğretilerden ibarettir. İşte az sonra bahsedeceğim evrenin kozmik sırları/yasalarıdır.

Mısır, Yunan, Hint, Çin, Yahudi ezoterizmi Kabala ve Hermetik öğretilerde bu kozmik yasalara sıkça rastlanır. Dünyanın farklı yerlerindeki farklı kültür ve dinlerde bu öğretilerin aynı olması tek kaynaktan çıktıklarını ister istemez onaylar durumdadır. Özellikle Mu kıtasının gizemi ve Türklerin kökeni araştırmaları için Atatürk ömrünün son yıllarında ciddi zaman ayırmıştır. Mu kültürü ve öğretileri sırlarını hâlâ korumaya devam ediyor.


7 kozmik sır bilim çözemedi

Bilim Sırlar

 

Bilimin Çözemediği Sırlar 10 Bin Yıllık Bilim

Evrensel kozmik yasalar barındırdığı bilgiler ile evrenin, insanın, yaşamın, maddenin görünmeyen yüzünün; yaratılışın ve yaratıcının sırlarını öğretmekle kalmamış kişisel ve toplumsal başarının sırrını da gizliden gizliye seçilmiş kişileri eğitmiştir. Hatta modern bilimin henüz çözemediği pek çok sırrın on binlerce yıl önce çözüldüğü ve gizli öğretiler ile şifrelenerek nesilden nesle aktarılmıştır.

1 Mentalizm Yasası:

Bilimin Çözemediği Sırlar listesinde ilk sırada mentalizm yasası var. Evren ve yaşam, (Hermetizm ve Kibalyon’a göre) BÜTÜN’ün zihnindedir. Ruhsal beyin ile BÜTÜN sürekli bağlantı içindedir. BÜTÜN’den kastedilen Yaradan’dır. Hermetizm’e göre yaşam ve evrenin doğası zihinselliktir. Mentalizm yasasına göre: evren bütün içeriği ile BÜTÜN’ün bir parçasıdır. Mentalizm, yani zihinsellik, sağlıklı düşünme, tinsel arınma ile ruhsal düşünceyi ön plana çıkararak insan ve yaratıcı arasındaki enformasyonu sağlamayı amaçlar.

2 Tekabül Yasası:

Tekabül, denk gelme yasasıdır. Bazı şeylerin birbirlerine denk gelmeleri için tekabül edecek karşılığın uyarılmasıdır. Atom altı bilgi taşıyıcı parçacıklar insanın ruhsal bedeni ile enerji alışverişi yapabilir. Mikrokozmos ile makrokozmos ve metafizik evren arasındaki uyum ve rezonans hem zihinlerin hem de evren ile insanın iletişimi için önemlidir.

İnsan zihni

İnsan Zihi ve Sırlar

3 Titreşim Yasası

Hermetik öğretilere göre her şey titreşir. Yine modern kuantum bilimi Sicim Kuram’ına göre de maddeyi oluşturan bütün parçacıklar iki boyutlu sicimlerin titreşimin rengine göre oluşur. Her bir titreşim rengi bir parçacığa denk gelir.

Hermetizm’e göre evrendeki bütün atom altı parçacıklar, elektronlar gibi duygularımız, düşüncelerimiz, zihnimizden geçen her şey pek çok dalga boyutunda titreşir ve enerji içerir.

İnsan, duygularını ve zihnini atom altı (kuantum evren) evren ve diğer insanlar ile aynı frekansa ayarlayabilir ve istenilen enerjiyi yayabilirse frekans uyumu ile tekabül yasasına göre istediği karşılık ile denk gelecektir. İnsanlar arası ilişkiler, yaşamın ve evrenin ve Tanrı’nın enformasyonuna ulaşmanın önemli bir sırrıdır titreşim yasası. Frekans ve rezonans uyumunun sırrı bu yasa ile öğretilmiştir.

4 Kutupluluk Yasası:

Her şey iki kutupludur. Her şey aynı anda hem vardır hem de yoktur. Bütün doğrular yarım doğrudur. Her şeyin iyi ve kötü, güzel ve çirkin yönü aynı anda vardır. Bütün duygu ve düşünceler tersine çevrilebilir. Evrende aralarında çok az fark bulunan ve uyumlu olan her şey dönüşüme uygundur. Uzakdoğu ezoterizminde Ying eksi Yang’da artı kutbu gösterir. Olumlu düşünceler olumsuz düşünceleri ortadan kaldırabilir. Zihinsel simyacılık olan bu yasa ile insanlar birbirlerini değiştirebilirler. Zıtlar aslında görüldüğü kadar ters değildir.

İnsan göküzüne  evrene bakıyor

İnsan Evren

5 Ritim Yasası

Doğadaki her şey bir ritim içinde salınır. Her şey iki kutupludur. Ritim ve titreşimler ayrıca bilgiyi de taşırlar. Doğanın, insanın, duyguların, kuantum evrenin kısacası görünen ve görünmeyen her şeyin bir titreşimi vardır. Kutupluluk ve Titreşim Yasası birbirini tamamlar. Bir tarafın ritmi ne kadarsa diğer kutubun ritmi de ona göre değişiklik gösterir. Birbirini etkileme söz konusudur. Yaşamdaki iniş çıkış dönemlerini iyi anlayan insan bunu tersine çevirebilir. İnsan kendi yaşam döngülerini görüp iniş ve çıkışları tersine çevirebilir. Bu yasada bu gizli bilgi öğretilirdi.

6 Sebep Sonuç İlişkisi

Evrende sebep-sonuç ilişkisi vardır. Evrende tesadüfler bir sebep sayılamaz. Yaşamda her iyilik bir iyiliği; yapılan her kötülük de kötülüğün sebebidir. Her türlü düşünce, hareketlerimiz, endişelerimiz, iyi niyetlerimiz, kötü niyetlerimiz yaydıkları enerji ve titreşimler ile çeşitli sonuçların sebebi olabilir. Düşünce enerjisi ve yaşamı iyi algılamak sebep-sonuç ilişkisini iyi yönde etkiler

7 Cinsellik Prensibi

Kybalion ve Hermetik öğretilere göre her şeyde cinsiyet vardır. Evrende her şey Yang (eril) Ying (dişil) ile devam eder. Eril ve dişil enerjilerin dengelenmesi çok önemlidir. Her erkeğin kadınsı, her kadının da erkeksi bir yönü vardır Erkeğin kadınsı yönü (anima) kadının erkesi yönü ise (animus) olarak tanımlanır. Ruh eşi kavramı bu şekilde açıklanabilir. Uyumluluk ve ahenk eril ve dişil kavramları artı ve eksi parçacıklar olarak atom altı evrende de vardır.

Bilimin Çözemediği Sırlar tabii ki tartışmalıdır. Belki de saçmalıktır. İnsanın kurgusundan başka bir şey değildir. Bu yasalardan belki bazıları geçerli bile değildir. Önemli olan belki de düşüncemizi ve kendimizi aşabilmektir.

Kaynaklar:
Özer Uçaran Çiller;
İnfoteizm,
Tanrı Parçacığının Sırrı ve Tanrısal Sistem,
Düşüncenin Simyacılığı

Yorumlar

WORDPRESS: 0