Candide Yahut İyimserlik Voltaire Özeti İncelemesi Konusu

Ana SayfaKitap YorumlarıDünya Klasikleri

Candide Yahut İyimserlik Voltaire Özeti İncelemesi Konusu

Soylu bir ailenin yanında, büyük bir şatoda, büyük filozofları eğitmenleri Pangloss ile mutludur. Şatosan hiç çıkmamış hep orada günlerini geçirmiştir.

Böyle Söyledi (Buyurdu) Zerdüşt Kitap Özeti Konusu İncelemesi
Zhuangzi Chuang Tzu Metinleri Özet Alıntılar
Sofie’nin Dünyası Roman Konusu Özeti İncelemesi

Candide Yahut İyimserlik Voltaire Özeti İncelemesi Konusu. Voltaire’in (François Marie Arouet) 1759 yılında yazdığı romanı. Romanı François Marie Arouet, Voltaire takma adıyla yazmıştı. Çünkü kitaptaki ağır eleştiriler nedeni ile yaşamı tehlikede olacaktı. İyimserlik, kötülük konularını inceleyen felsefi roman da denilecek yapıt, Voltaire’in başyapıtları arasında gösterilir. Roman Leibniz’in kötülüğün olmadığı, her şeyi olumlamamız gerektiği, var olan kötülüklerin aslında her şeyin en iyisi olabileceğini savunuyordu. Kötülükler aslında kötü değil, olabilecek en iyi şeydir. Aslında Tanrı mümkün olacak en iyi dünyayı yaratmakla kalmaz, başımıza gelen şeyler de olabileceklerin en iyisidir. Kötülükler ise kötülük değildir, insanın en iyiyi görmesini sağlayan olaylardır. Her şey mümkün olanın en iyisidir.

Daha fazla kitap daha fazla aydınlık demektir. Aydınlık zihne sahip bireyler yaşamı, evreni, bütün canlılığı artık kozmik ve evrensel bir zihinle kavrar. Bu kavrayış insanlığın yükselişidir. Karanlık zihinler ise insanlığın düşüşüne sebep olur.

Candide Yahut İyimserlik Voltaire Özeti İncelemesi Konusu

Soylu bir ailenin yanında, büyük bir şatoda, büyük filozofları eğitmenleri Pangloss ile mutludur. Şatosan hiç çıkmamış hep orada günlerini geçirmiştir. Candide Baron’un 17 yaşındaki kızı Cunegonde’a âşık olur. Uygunsuz bir şekilde kızla yakalanınca da Baron tarafından evden atılır. Böyle bir hizmetçi parçası nasıl böyle bir şey yapabilir değil mi?

Candide Yahut İyimserlik Voltaire Özeti İncelemesi Konusu
Candide Yahut İyimserlik Voltaire

Candide akıl hocası, flozzof Pangloss’un iyimser öğretisini benimsemiştir. Dünyada asla kötülük bulunmaz. Her şey iyidir, kötü diye bir şey yoktur. Bu öğreti ile yola çıkan saf Candide maceradan maceraya atılacaktır. Bindiği gemi batar sadece kendi ve üçkağıtçı bir gemici kurtulur. Bulgarlar tarafından esir edilip, her gün sopa yer sonunda idam edilecekken kurtulur. Bütün bunlar onun için sorun değildir çünkü her şey iyidir. Kötülüklerin içinde bile bir iyi vardır.

Aklı hocası da büyük bir kıyımdan kurtulmuştur. Malikane basılmıştır. Herkes ölmüştür. Bulgar ve Abar arasındaki savaş hızlanmıştır. Ama bu sorun değildir her şey iyidir. Candide oradan oraya sürüklenir. Savaşlara katılır, engizisyon tarafından suçlu bulunur. Özellikle Avrupa’yı yöneten papalığın depremlerin ardında günahları görmesi ile alay eder. İnsanlar barbarca birbirini öldürür. Hristiyan papazlar da devlet yöneticileri kadar para ve makam hırsına kapılmıştır.

Candide Yahut İyimserlik Voltaire Özeti İncelemesi Konusu
Candide Yahut İyimserlik Voltaire

İspanyol istilasından sağ kalan son Aztek topluluğu “sarı çamur” olarak adlandırdıkları altınları kilolarca Candide’e verirler. Candide akıl hocasının engizisyonca yakılmadığını öğrenir, sevgilisinin peşine düşer. Cinayet işler. Bu sırada Cizvit sanılarak öldürülmek istenirken Hollanda’da altınları çalınır. Ama yine de her şeyin iyi olduğunu düşünür.

IDerken eski akıl hocası ve akıl hocası ve virbirine zıt iki bu insan arasında yolu İstanbul’a düşer. Burada sahte bir şeyh ile karşılaşır. Bu sahte şeyh ve müritleri kazığa oturtulur. Fakat İstanbul’da çiftçilik yapan kendi halinde bilge bir derviş Candide ve iki akıl hocasına güzel bir ders verir. “Bahçemizi yeşertmek” gerek diyerek öyküsünü bitirir.

Candide Yahut İyimserlik Konusu Yorumu İncelemesi

Voltaire, candie Yahut İyimserlik romanında çok sadece, akıcı, gereksiz beimlemelerin olmadığı, romatizm omayan bir aşk macerası içinde Leibniz’in felsefesini eleştirir. Dalgasını geçer. Pangloss burada Leibniz’i temsil eder. Maceradan maceraya atılan saf oğlan Candide sonunda her şeyin iyi olduğu dşüncesinden vazgeçer. Dünyada kötülük de vardır.

Candide Yahut İyimserlik Voltaire Özeti İncelemesi Konusu
Candide Yahut İyimserlik Voltaire

Her şey önceden belirlenmiş midir? Kader ve sebep sonuç ilşkisi var mıdır? İnsanları cezalandıran bir tanrı iyi midir? Her şey güzel midir? Hastalıklar, depremler insan için mnceden belirlenmiş ve aşılması güç bir kader ve iyi midir? Dünyadaki savaşlar, makam hırsları, para hırsı ve kötülük yarışı ile dolu değil midir? Özellikle Venedikte’ki 6 devrik kral ile yapılan diyalog ibret vericidir. Kötülükler insanı mutluluğa, iyi sonuçlara götürür mü?

Bahçeyi eklerek yani çiftçi dervişin yaptığı gibi boş işlerle uğraşıp, değersiz düşünce artıları ile uğraşmayıp çalışmak gerekir. Yaşama doğru bir tavırla, çalışarak üreterek katkıda bulunup, insanlığı daha iyi bir yere getirip, kötülüklere dur düyebiliriz. Kötülükleri “vardır bir hikmeti” diyerek kabullenip, yazılmış bir kader olduğuna inanıp öylece beklemek Candide’in öyküsünün temelidir. Ve bu tavrı bırakınca Candide’in dünyası değişecektir. Dünya mümkün en iyilerin dünyası olmadığı gibi başımıza gelenler de mümkün olanların en iyisi olmayabilir. Bu bakış açısından kurtulan romanın başkişisi artık kötülükleri olabileceklerin en iyisi olarak görmez.

Kitap sayfa sayısı: 144 Okuma süresi: 4 saat Yayıncı: Say Yayınları

Yorumlar

WORDPRESS: 0