Dinlerin Kökeni Benzerliği Kutsal Kitaplar ve Sümer Bağlantısı

Ana SayfaGizem Mitoloji

Dinlerin Kökeni Benzerliği Kutsal Kitaplar ve Sümer Bağlantısı

Dinlerin ve kutsal kitapların Sümer inançları ve dinleri ile olan benzerlikler nelerdir? Tek tanrılı dinler ve toplumsal kuralları yasaları Sümer'e mi dayanıyor?

Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği Kitap İncelemesi
Tanrının Öyküsü Robert Winston Kitap Özeti İncelemesi
Popol Vuh Mayaların Kutsal Kitabı Özeti Konusu İncelemesi

Dinlerin Kökeni Benzerliği Kutsal Kitaplar ve Sümer Bağlantısı. Dinlerin kökeni nedir? Tek tanrılı üç büyük dinin (Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık) Sümer ve Sümerliler ile bağlantısı var mıdır? Tevrat, İncil, Kur’an’da yazılanların neredeyse tamamı Sümer dininden, inanç ve kanunlarından mı alınmıştır? Sümer, Akkad, Babil gibi büyük uygarlıkların geride bıraktıkları yazıtlar, kil tabletlerde yazılanlar dinlerin kökeni hakkında bize neler söylüyor. Aslında dinler gökten inmemiş midir? Tamamen eski uygarlıkların inançlarının devamı mıdır?

Bilim, mitoloji, eski uygarlıklar, dünyanın güzemli tarihi, uzay, evren, kuantum fiziği dünyası, uzay ve UFO gibi onlarca konu için yukarıdaki düğmeleri kullanabilirsiniz. Yazar başvurusu sayfasına ulaşmak için kırmızı düğmeyi kullanarak bilgi alabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

Dinlerin Kökeni Benzerliği Kutsal Kitaplar ve Sümer Bağlantısı

Dinlerin Kökeni Sümer Şehri

Dinlerin Kökeni Benzerliği Kutsal Kitaplar ve Sümer Bağlantısı

Tevrat, İncil, Kur’an’ın Sümer inançları ile benzer içeriği ilgili okunabilecek iki kitabı en aşağıda belirttim. Dinler ile birlikte gelen dini ritüeller ya tamamen şu anki inanaçlara benziyor ya da biraz değişik tarzda aktarılmış. Tabii ki buradan şu anlam çıkabilir acaba tek tanrılı dinler Sümer inancının kopyasından başka bir şey olmayabilir mi? Dini metinler dünyanın en eski ve illk medeniyeti olan sümer mitlerinin ve inanışlarının günümüzdeki uyarlaması mıdır? Bu sırları bilen ezoterik güçler bir şekilde Sümer inancını değiştirip daha soyut kavramlarla karşımıza mı çıkarmıştır? Dinlerin kökeni Sümer, Asur, Babil, Hitit kil tabletlerinde mağara resimlerinde mi gizlidir? Kutsal kitapların hepsi aslında dikkatle okunmalı. kazıbilim, tarih, astronomi, insanbilim aslında bize kutsal kitapların (eski metinlerle kıyaslayıp, içeriği karşılaştırınca) içerdiği bilginin değerli olduğunu gösteriyor. Tüm insanlığa Sümlerleri ve çok tanrılı dinlerin zamanını işaret ediyor. O tarafa bakın diyor.

Dinlerin Kökeni Benzerliği Kutsal Kitaplar ve Sümer Bağlantısı

Sümer Tanrıları

Sümer inancı ile Tevrat, İncil, Kur’an’daki Benzerlikler

Konu çok uzun olduğu için 20 benzerliği kısaca maddeler halinde yazım. daha fazlası için kaynak kitaplara bakılabilir.

 1. Sümerlerde de Tanrı “ol” der ve her şey yaratılır.
 2. Sümer’de Tanrıların evleri vardır. Tanrı evi denilen bu tapınaklar görkemli yapılardır.
 3. Sümer kralları tanrının yeryüzündeki vekilidir. Hristiyanlıkta Papa, İslamiyet’te de halife aynı görevi üstlenmiş.
 4. Minarelerdeki yarım haç Sümer Ay Tanrısı’nın sembolüdür.
 5. Zina yapanların taşlanması yoluyla cezalandırılması da eski Sümer geleneklerinde varmış. Sonradan bu gelenek kaldırılmış
 6. Berat kandilinde insanların bir yıllık yazgıları yazılır. Sümer adalet tanrıçası da senede bir defa buna benzer şekilde insnaları yıllık olarak iyi ve kötü fiillerinden ötürü yargıarmış
 7. Tanrı Marduk’un 50 adı vardır. Marduk tek tanrıdır ve yaratan, dirilten, hesaba çeken de Marduk’tur. Allah’ın da 99 adı vadır. Hesaba çeken, yaratan, dirilten tek tanrı Allah’tır.
 8. Sümerlerde de kadınlar ekilecek tarlaya benzetilmiş.
 9. Levh-i mahfuz ve her şeyin gökte yazılı olduğu inanç Sümerler’de de varmış
 10. Sümerlerde 7 sayısı vardır. Sümer’de cehennemin (yeraltının) 7 kapısı vardır İslam’da ise Cennet’in yedi katı vardır.
 11. Sümerler’de her insanın koruyucu kişisel tanrısı vardır. Ya da tanrısal baba olan meleği vardır. Koruyucu melek. İslamiyet’te de koruyucu melekler vardır.
 12. İslamda arş-ı âlâ ve göğün yedi katı var. Sümer inanışında da göğün 7 katı ve en son katta da tanrılar var.
 13. Kiliselerde ki resim ve heykeller de Sümer inanışından geliyormuş.
 14. Sümerler taptıkları tanrıların heykel ve resimlerini evlerinde bulundururlarmış.
 15. Hristiyanlıkta Havva, Adem’in kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Sümer yazıtlarına göre yasak bitkilerden yiyen tanrı Enki, tanrıça Ninhursag tarafından lanetlenir ve sekiz organı hastalanır. Sekiz organı iyileştirmek için 8 tanrıça yaratılır. Hasta kaburgayı iyileştiren tanrıça Ninti’dir. (Kaburganın Hanımı ya da Hayatın Hanımı anlamına gelir.)
Lut ve ailesi helak olmaktan kaçıyor

Lut ve Ailesi

Sümer’de Cennet Cehennem, Eş Cinsellik ve Başörtüsü

Daha ayrıntılar için aşağıdaki kitapları okuyabilirsiniz. Sümer, Bababil dönemindne kalma yüzlerce tabletteki bilgiler kazıbilim ve dilbilimin en büyük başarısı olsa gerek.

 1. Sümerler’de cennet yerdedir. Tanrıların yaşadığı Dilmun cennettir. Ahiret inancı olmayan Sümerlerde yeraltı dünyasına Kur denilir. Burası cehennemdir. Ölüler diyarında ölü bulunmaz, oranın halkı canlıdır. Çünkü Sümer inancında ölüm kesin yok oluştur.
 2. Nuh tufanı Gılgamış destanında kutsal kitaplardaki gibi anlatılır. Nuh (Ziusudra) insanları tufandan kurtarmak için tanrı Enki’nin yardımı ile bir gemi yapar. İnsna ve hayvanları kurtarır. Tanrılar Ziusudra’ya ölümsüzlük verir.
 3. İsa’nın dirilmesi ve yeniden geleceği konusunun bir benzeri de Sümer mitolojisinde vardır. Cezalandırılıp diri diri pramite gömülen tanrı Marduk, adeta dirilir gibi pramitten çıkartılır ve kurtarıcı Tek tanrı olarak geri döner.
 4. Baş örtüsü Sümerler’de de vardır. Sümer mabetlerindeki mabet fahişeleri dışarıya çıkınca diğer kadınlardan ayrılmak için şu andki rahibe kıyafetlerine benzeyen kıyafetler giyerlermiş. Bçylece toplumdaki diğer kadınlardan ayrılırlarmış.
 5. Eç cinsellik Sümer kültüründe ve mabetlerde doğaldır. Orada erkekler kadın, kadınar da erkek kıyafetleri ile dolaşırlar. Sodom ve Gomare’nin yok oluşu ve Lut peygamberin kavmi Mitolojiye göre eş cinsellik yüzünden değil tanrıların savaşları sonucunda yok olmuştur. Bu olay kadim yazıtlarda daha farklı anlatılır.

Kaynaklar:

 1. Samuel Noah Kramer, Tarih Sümer’de Başlar
 2. Muazzez İlmiye Çığ, Kur’an, İncil, Tevrat’ın Sümerdeki Kökeni
 3.  Muazzez İlmiye Çığ, İbrahim Peygamber 

Yorumlar

WORDPRESS: 0