Dünya Dışı Varlıklar ve Eski Çağlarda Uzaylı Teknolojisi

Ana SayfaGizem MitolojiUFO ve Uzaylılar

Dünya Dışı Varlıklar ve Eski Çağlarda Uzaylı Teknolojisi

Uzaylı UFO Teknolojisi ve Eski Çağlarda Süper Teknoloji var mıydı? Tarih öncesi çağlarda yeryüzünde neler oldu? Dünya dışı teknolojinin ilk örnekleri

Tarih Boyunca Gök Nesneleri UFO İncelmesi Özeti
Tanrıların Alaca Karanlığı Özeti İncelemesi
Galaktik Diplomasi Kitabı ve Dünya Dışı Varlıklar

Dünya Dışı Varlıklar ve Eski Çağlarda Uzaylı Teknolojisi kullanan insanlar var mıydı? Özellikle uzay ve bilişim teknolojisi 20. ve 21. yy insanı ile mi başladı? Örneğin 150 yıl önce basit bir radyo bile yoktu. Hatta elektrik ile aydınlatmanın kullanılmaya başlaması bile 20. yy başlarına denk geliyor. Dünya Dışı Varlıklar denilince akla hemen bilinmeyen biçimsiz sinsi uzaylı yaşam formları geliyor değil mi? Teknoloji demişken genetik, astronomi, elektronik, tıp, kimya gibi bilimler 19. yy sonlarında hızlanmaya başladı. İnsanlık binlerce yıl durdu durdu ve 19. yy sonlarına doğru özellikle 1930’larda yani 20. yy ortalarına doğru çılgınca yeni keşiflerde bulundu. Şu anda bile hâlâ o teknolojilerin gelişmiş ürünlerini kullanıyoruz.

Dünya Dışı Varlıklar yani Gökten İnen Tanrılar

Uzaylılar Enki

Dünya dışı varlıklar ve Uzaylı UFO Teknolojisi denilince aklımıza hemen son 50 yılda yapılmış film ve dizilerden sahneler geliyor. UFO ifadesi zaten böyle belirsiz ve dünyanın başına bela bir anlam ifade ediyor. Ama konumuz UFO avcılığı, alıkoyma olayları değil. 

Sümer, Babil, Asur, Hint, Amerika, Yunan mitolojilerini tarih öncesi y ani milattan önceki çağlarda yazılmış kutsal kitaplarda hep aynı şey anlatılır. Bir zamanlar gökyüzünden yere yüksek teknolojiye sahip, insanların tanrılar dediği bir dünya dışı varlıklar inmiştir. Bu tanrıların uçan abaları, ateşli ok atan uçan savaş arabaları vardı. Tanrılar insana, ekmeyi, biçmeyi, yemeyi içmeyi öğretir. Tabii ki dünyaya yerleşirler ve tanrıların oğulları dünyalılarla evlenir. Melez ırk doğar. Daha sonra eski destanlarla mitolojik anlatımlarda canavarlardan, çok başlı varlıklardan, uçan ateş püskürten ejderhalardan bahsedilir.

Antikythera Düzeneği

Yine nükleer silah benzeri yüksek sev ve şok dalgası yayan tanrı silahları vardır. İnsanı anında toz eden, yiyecekleri zehirleyen, insanın derisini döküp vücudunu sim siyah yakan tanrı silahları ile tanrılar kendi aralarında yanlarında insan yandaşları ile savaşırlar. Bunlar fantezi olamaz çünkü o çağın insanının zihni ve hayal gücü şu bizim ancak anlayabildiğimiz ve ulaşabildiğimiz teknolojinin yanından bile geçmezdi. 200 sene öncenin insanı şu anki en basit led cep fenerini bile hayal edemezdi. Düşüncenin gelişimi bile basitten karmaşığa doğru ilerler. Eski çağ insanlar belki de gördüklerini kil tabletlere, mağara duvarlarına işlediler.

 

İlginç Objeler Eski Çağlarda Süper Teknoloji

O kadar çok ilginç obje vardır ki! Mitoloji, destanlar, duvar resimleri hep bunlarla doludur. Ahit sandığı, konuşan ve insana cevap veren taş, Musa’nın asası gibi objeler, yine Nuh’un gemisindeki esrarengiz aygıtlar, uzay mekiğine benzeyen çizimler… Ve sadece tanrılar değil tanrı krallar ve onların soyundan gelenler de hep uçar. Uçan diskleri vardır. Bu araçlar ayrıca savaşır da. Eski Ahit’te ve Yeni Ahitte dünyada yaşamış devlerden bahseder.

Uzaylı UFO Teknolojisi Uzay Mekiği

Dünya dışı varlıklar Dünyanın her bir tarafındaki tapınaklar bir şekilde uzaylar, astronomi ile ilgilidir. Şu andaki teknoloji ile bile zor inşa edilecek yapılar olan piramitlerin, Göbeklitepe gibi onlarda yer bizi hep uzaydan inen ve dünyayı ziyaret eden varlıklara götürür. Çünkü bu yapıların amacı bize uzaya bakmamızı sağlamak amacını güder.

Tanrı Katına Yükselen İnsanlar

Yunan mitleri zaten hep ilginç aygıtlar, canavarlar, robotlarla doludur. Dev yaratıkların çok fazla kafası vardır. Denizden çıkarlar, uçarlar, ölümcül ışınlar fırlatırlar. Sümer ve Babil yani Mezopotamya mitleri ve destanları da aynı şekildedir. Örneğin Gılgamış Destanı, Babil Yaratılış Destanında aynı anlatımlar vardır. Maya, İnka kutsal kitapalrında özellikle Popol Vuh bize uzaylılardan bahseder. Peygamber Enok’un Kitabı, Etiopya’nın kutsal kitabıdır. Yine aynı bölgedeki Krallar Kitabı, Hint destanları Mahabharata ve Ramayan’da da uçan ve yüksek teknoloji kullanan tanrılar vardır.

UFO yere iniş yapmış

Hezekiel Peygamber UFO Teknolojisi

Dünya dışı varlıklar uzay  teknolojilerini dünyayı terk eden tanrılar geride kalan yarı tanrı insanlara bırakırlar. Yani bu teknolojilere insanlar sahip değildir. Daha sonra tanrılar tamamen yeryüzünden gidince bu bilgiler mitolojilerde, tapınaklarda ve gizemli kitaplarda saklanır.

Hanok, Enok, Enoş, Hermes adıyla bilinen Kur’an’da İdris olarak geçen Mısırlılaırn Toth’u bir uzay aracına benzeyen nesne ile gökyüzüne çıkar orada tanrılar hızlı yazım kamışı ile uzaya evrene insana dair her şeyi 100 kitap olarak yazdırırlar Enok, dünyaya iner ve kitapları büyük oğluna emanet ederek ateş saçan göksel arabaya binerek tanrı katına çıkar. Bu bizdeki miraç anlatımına çok benzer.

Hezekiel’de Yeni Ahit’te adı geçen bir peygamberdir. O da bir uzay aracına benzeyen bir nesne ile tanrılarla konuşur ve karşılaşır. İbrahim yine bir uzay aracına binerek yörüngeye çıkar. Oannes diye bir tanrı Mezopotamya’da sudan çıkıp insana her şeyi öğretir. Akşam olunca tekrar suya dalar. Su içinde bir aracı vardır. Kral Süleyman ve Seba Kraliçesinin uçan araçları ilginç teknolojik cihazları vardır.

Dünya dışı varlıklar Robot Talos

Yunan mitolojisinde ve Mezopotamya mitolojilerinde şehirleri hiç uyumayan yemek yemeyen metal bazen de ateşler ve ışınlar saçan canavarlar korur. Humamba, Göksel Boğa,  Medusa, Talos, Monitör bunlardan bazılarıdır. 

Voynich El Yazması

Voynich el yazması ise sırrını koruyan kitaplardandır. Bu kitap için Peygamber Enok’un göğe bir uzay aracına benzeyen bir uçan nesne ile çıkıp, uzaylı tanrıların diktesi ile yazdığı kitaplardan birinin kopyası olduğu da söyleniyor. Kitabın dili hâlâ çözülemedi. Kimine göre kitabı Voynich kendisi yazmıştır ve hiç bir anlam ifade etmez. Fakat kitabın içerisinde uzay, güneş sistemi, gezegen resimleri vardır. Enok’un kitabında da büyük bir bölüm gök cisimlerine ayrılmıştır ki Enok’un Kitabındaki tanımlar modern astronomi ile neredeyse aynı sonuçları verir. Tanrılar teknolojilerini ve bilimsel her şeyi kitaplara yazmıştır. Aztek Kodeks’leri ise Azteklere tanrılar tarafından verilen kutsalkitaplardı. İspanyol istilacılardan sadece bir tanesi geride kaldı. Kitaptaki bilgiler Maya’ların gizemli teknolojileri hakkında bilinen her şeyi kapsar. Takvim ve astronomi ile ilgili yazılanlar modern astronomi le de doğrulanmıştır.

Voynich El Yazması

Kısacası tarih öncesi çağlarda bir şeyler oldu ve biz bu gizemi çözeceğiz gerçekler inançlarımızı incitse de bir gün yeryüzündeki kalıntılar gerçekleri yüzümüze vuracak

Yorumlar

WORDPRESS: 0