Düşünce Beden Enerjisi Ruh ve Çakralar

Ana SayfaGizem Mitoloji

Düşünce Beden Enerjisi Ruh ve Çakralar

Düşünce enerjisi nedir? Bedenin bir enerjisi olabir mi? Çakralar neyi ifade der. Bilimkurgu dizi ve filmlerindeki gibi sihirli ve insanüstü yeteneklere sahip olmak mümkün mü?

Karısını Şapka Sanan Adam Oliver Sacks Kitap İncelemesi
Homo Deus Kitap Özeti İncelemesi Alıntılar
Incognito Beynin Gizli Hayatı Kitap Konusu İncelemesi

Düşünce beden enerjisi var mıdır? Ruh ya da bilinç nedir? Çakralar ve vücudun enerji alanları doğru mudur? Aslında evrende her şeyin bir enerjisi vardır. Yaşamın temeli bilgi, titreşim enerjisidir. Özellikle String Kuramı maddenin temelinde iki boyutlu sicimlerin olduğunu öngörür. Fakat bizim gerçeklik boyutumuzda sihir bozulur. Fantezilerimizdeki gibi bir insanüstü güce sahip olabilir miyiz?

Düşünen Ruh mu, Beyin mi?

En büyük sorulardan biri düşünceyi beyin mi, yoksa ruh mu üretiyor? Sorusudur. Düşünce, düşünmenin sonucudur; peki düşünen beynimiz midir? Beyindeki elektrik ve salgı değişimi le oluşan zihinsel süreçte ruhun bir yeri var mıdır? Bununla ilgili çeşitli deneyler yapılmıştır. 1983 yılında Prof. Libet, deneklerinin fiziksel beyinlerineki bazı bölgeleri uyararak ellerine dokunulduğu hissini algıladıklarında söylemeleri isteniyor. Sonuçta beyin deneğin dokunma hissini algılaması gerçek zamana göre yarım saniye geç oluyor.

Prof Haynes de bir deney yapıyor. MR ve bilgisayar yardımı ile yapılan deneyde Prof. Hynes deneklete iki düğmeden birine basmalarını istiyor, deneğin karar verdiği an ile düğmeye bastığı ana kadar beyinde neler olup bittiği incelenmiş. Aslında deneklerin karar verdiklerini sandıklarından 7 saniye öncesinde seçim fiziksel beyinde belli olduğu gözlemlenmiş. Sonuç olarak yapılan seçimin 7 saniye öncesinden ruhsal beynin uyarısı ile fiziksel beyinde olduğu tespit ediliyor.

Düşünce Beden Enerjisi Ruh ve Çakralar
Beden Enerjisi

Düşünceyi fiziksel beynin üretmediği konusunda beyni olmayan canlılar üzerinde de deneyler yapılıyor. Yine mikroskobik canlılar da beyinleri olmadan karmaşık işlemleri gerçekleştirdikleri tespit edilmiş.

Ruhun elektriksel düşünce akışının bütün bedeni etkilediği ve her duygunun depolandığı yer olarak adlandırılmıştır. Adına da ruhsal beyin denilmiştir. İnsanın düşünceyi önce ruhsal sonra da fiziksel beyni ile idrak eder. Düşünme ve zihinsel faaliyetler ruhun faaliyetidir, beyin ile fiziksel bedene iletilir.

Ruhun ağırlığı

Ruhun ağırlığının 21 gram olduğu söylenmiştir. Ezoterizm öğretileri ryhyn işleyişi ve fiziksel bedene ve diğer insanlara etkisi hakkında sırları gizliden öğretmiştir. Ruh madde mi yoksa enerji mi? Bu soru da sıkça sorulur. 1907 yılında Dr. McDougal ölmek üzere olan hastaları ölüm öncesi ve sonrası tarttığında 21 gram eksilme görmüş ve deneyini köpekler üzerinde de yapmıştır. Köpeklerde ise bşr eksilme olmamıştır.

Düşünce Beden Enerjisi Ruh ve Çakralar
Çakralar

Düşünce Beden Enerjisi Ruh ve Çakralar

Ruhun eterik enerji alanı olduğu da diğer bir araştırma konusudur. Ruhsal bedende üretilen yaşam enerjisinin fiziksel bedene aktarıldığı düşünülmektedir. Elektro fotografi ya da Kirlian fotoğraflama tekniği ile bitkiler ve insanlar üzerinde deneyler yapılmış. Bir parçası koparılan yaprakların bu teknikle çekilen fotoğraflarında yaprak bir bütün olarak görülmüş. Yine bir uzvu kopan insanlarda da vücut bütün olrrak resmedilmiş. Ruhsal bedenin enerji alanının bütün vücuda yayıldığı sonucuna varılmış. Fantom yaprak etkisi ya da fantom yaprak fenomeni ile elektofotografi çalışmaları insanın ve bitkilerin ruhsal enerji yumağı olduklarını göstermiştir.

Ruhsal Enerji

Ayrıca kafanın tepe noktasına taç çakra adı verilmiştir. Beden 7 parçaya bölünmüştür. Hint ve ezoterizm ve Hermetik öğretide Taç çakra bilinç ve ruhsal farkındalık ile sorumludur. Taç çakra fiziksel bedeni ruhsal bedene bağlar denilmiştir. Yahudi ve Müslümanlardaki takke geleneği Taç çakrada oluşan yüksek yoğunluklu beyaz enerjinin takkeye geçtiği inancı ile oluşmuştur. Derin düşünce yeteneğine sahip bazı kişilerde meditasyon sırasında başlarının üzerinde saf bir beyaz ışık olduğu da sıkça dile getirilir.

İnsan zihni
İnsan Zihi ve Sırlar

Ruh ile bilgi iletişimi halinde olan Taç çakra ile iletişimi kesilen insanlarda diğer çakralar ile olan ruhsal bağlantı kesilir denilmiştir. Ruhsal beden ile beyin arasında bilgi taşıyan eletromanyetik sinyaller epifiz ve hipofiz salgı bezlerinin yardımı ile olduğu anlaşılmıştır. Epifiz bezi, fiziksel bedenin ruhsal merkezi olarak adlandırılır. Bu çakranın tıkanması kişinin ruhsallığı ile iletişim kuramaması ile sonuçlanır.

Taç çakranın düşünme enerji parçacıkları ve kişinin elektromanyetik alan sinyalleri madde ile iletişime geçebilir denilmiştir. Ruhsal bedenin beyni Taç çakradır. Ruhsal tarafı ağır basan ve vücudundaki elektromanyetik sinyalleri ve ruhunun enerjisini kullanabilen insanların maddeye hükmettikleri ya da diğer insanlar ile aynı rezonansta titreşerek onlara etki edebileceklerinin sırrı da gizli öğretiler arasındadır.

Düşünce Beden Enerjisi Ruh ve Çakralar
Düşünce Zihin Enerjisi

Vücuttaki Eterik Alan

Eterik alan vücudun bir kopyası gibidir. Bütün organlar ve vücut sistemlerinin bir kopyası bu alandadır. Bütün organların ve sistemin titreşim frekansının karşı frekansını bu alanın içerdiği iddia edilmiştir. Fiziksel bedenin sağlığının bu eterik ruhsal bedene bağlı olduğu iddia edilir. Bu etki karşılıklıdır. Fiziks ve zihinsel beden de ruhsal bedene etki edebilir. Bu alanda yapılan ciddi çalışmalar vardır bio-enformasyonel tıp alanı hastalıkların eterik enerji alanı ile önceden belirlenip gerekirse tedavi edilebileceğini savunur

Not:


Tabii ki bütün bunlar yani bu iddalar tamamen bilimsel denilemez fakat meraklıları için oldukça ilginç bilgiler içerdiği kesin. Ben kişisel olarak ruh başta olmak üzere pek çok kavramın artık geçerliliğini itiren eski dünya fantezileri olduğuna inanıyorum. Daha çok ezoterik ve gizli öğretiler şeklinde gelmiştir. Hermetik öğretiler de bu tip bilgileri içerir.

Yorumlar

WORDPRESS: 0