Hezekiel Peygamber UFO ve Uzaylılarla Görüşmesi

Ana SayfaGizem MitolojiUFO ve Uzaylılar

Hezekiel Peygamber UFO ve Uzaylılarla Görüşmesi

Evrende yalnız değiliz

MÖ. 592 yılından itibaren 20 yıl peygamberlik yapan ve ayrı bir kitabı olan Hezekiel'in dünyadışı varlıklara karşılaşması

Tanrıların Yolculuğu Özeti İncelemesi
Gerçeklik Taşı, Ahit Sandığı ve Aranan Sihirli Nesneler
Argonautika Kitap Yorumu Konusu ve Özeti

Hezekiel Peygamber UFO ve Uzaylılarla Görüşmesi. Hezekiel peygamber 20 yıl süreyle UFO görmüş ve uzaylılarla ya da başka birt ifade ile göksel ziyaretçilerle görüşmüştür. M.Ö 592 yılındaki Babil sürgünü sırasında dünya dışı varlıklarla teması olan Hezekiel peygamber bu varlıkların araçlarını da tarif etmiştir. Ayrıntılı bu tariften bir resim cizilmiştir. Resim gözlerimize inanamayacağımız bir ucan daire yani UFO resimlemesini karşımıza çıkarır.

Hezekiel Peygamber Kimdir?

Hezekiel, M.Ö 592 (ya da 593) yılından itibaren 20 (ya da 22) sene boyunca peygamberlik yapmış ve çeşitli öngürülerlde yani kehanetlerde bulunmuştur. Eski Ahit, Tevret ve İncil’de adı geçen bağımsız bir peygamberdir. Hezekiel Kitabı’nda dünyadışı varlıklarla ile ilgili çokça bölüm vardır.  Hezekiel Tapınağı, tanrıların ikamet yeridir. Bu tapınağın da Hezekiel Kitabı’ndaki tanımına göre resmi içizlmiştir. Buradaki önemli nokta bu tapınağın tanrılar olarak adlandırılan uzaylı, göksel ziyaretçilerin dinlenme alanı olmasıdır.

Hezekiel Peygamber UFO ve Uzaylılarla Görüşmesi
Hezekiel Peygamber UFO

Hezekiel’in Gördüğü Uzay Aracı UFO

Hezekiel peygamber, yüksek aileler sınıfından gelme bir din adamıydı.  Uzaylılarla ilk karşılaşmasından çok etkilenmiştir ve kitabının ilk bölümünde daha çok uzay aracının (UFO) yapısından ve işlevlerinden bahseder. Daha sonraki görüşmesinde Tel-Aviv yakınlarında araca alınır. Daha sonra aynı yere bırakılır.

… ve otuzuncu yılda, dördüncü ayda, ayın beşinci  gününde ben Kebar Irmağı yanında sürgünler arasında iken vakit oldu ki gökler açıldı… Ve baktım ve işte kuzeyden buran yeli, durmadan ateş saçan büyük bir bulu geliyordu. Çevresinde pırıltılı ve ortasında sanki ateş ortasında ışıldayan maden. Ve onun ortasında dört canlı yaratık benzeri çıktı. Ve onların görünüşü söyle idi: Onlarda insana benzeyiş vardı. Ve her birinin dört yüzü vardı. Ve onlardan her birinin dört kanadı vardı. Ve ayakları doğru ayaklardı. Ve ayaklarının tabanı buzağı ayağının tabanı gibiydi. Ve cilalı tunç gibi parıldamakta idiler.

Hezekiel Peygamber UFO ve Uzaylılarla Görüşmesi
Hezekiel Peygamber UFO

Bu türde dinsel hikayeler olarak adlandırışan metinlerden Tevrat ve Hezekiel Kitabında, Kabala’da çokça rastlanılıyor. Tanrı’nın meleklerinin gökten korkunç gürültülerle ve duman, ateş saçarak indiği gibi anlatılar da vardır. Yukarıdaki anlatının olduğu metnin, NASA’nın eski uzay mühendisi Josef F. Blumrich mühendislik ve astronomi bilgisini kullanarak, resmini çıkarıyor. Canlı varlıkların kanatları gibi sıfatların aslında uzay aracına ait olduğunu ve Hezkiel’in toz duman arasında, korkuyla UFO ya da uzay aracını ve konuştuğu uzaylıları, göksel ziyaretçileri birbirine karıştırdığı metinlerden anlaşılıyor. Şimdiki zihinsel kavrayış o zamankinden daha gelişmiş olduğu için zihnimizde bu anlatıları daha iyi canlandırabiliyoruz.

Ve bana dedi ki: “Ademoğlu ayak üzerine dikil ve seninle görüşelim.” Ve arkamdan “Rabb’in izzeti kendi yerinden mübarek olsun” diye büyük bir gürleme işittim. Ve canlı yaratıkların kanatları birbirine dokundukça onların sesini ve yanlarındaki tekerleklerin gürültüsünü, büyük gürleme sesini işittim.

Hezekiel Tapınağı
Hezekiel Tapınağı

Kutsal kitaplarda dünyadışı ziyaretçilerin tasvirleri olduğu gibi Shakespeare ve Kristof Kolomb gibi ünlü kişilerin de UFO görmüşlerdir ve bunlardan çok etkilenmişlerdir. Yine realist çalışmalar olan mağara resimlerinde de arka fonda her zaman UFO benzeri çizimler vardır. Realist sanatçılar her halde bu UFO benzeri şekillerinde de gerçekçilik vardır.

Kaynak: Çağlay Boyu Uçan Daireler, Ruh ve Madde Yayınları

Yorumlar

WORDPRESS: 0