Hezekiel Peygamber UFO ve Uzaylılarla Görüşmesi

Ana SayfaGizem MitolojiUFO ve Uzaylılar

Hezekiel Peygamber UFO ve Uzaylılarla Görüşmesi

Evrende yalnız değiliz

MÖ. 592 yılından itibaren 20 yıl peygamberlik yapan ve ayrı bir kitabı olan Hezekiel'in dünyadışı varlıklara karşılaşması

Mitoloji Sözlüğü Azra Erhat Yunan Mitolojisi Mitler ve Tanrılar
Kral Oidipus Sophokles Kitap Özeti İncelemesi
Anunnakiler Kimdir? İnsanı Uzaylılar mı Yarattı?

Hezekiel Peygamber UFO ve Uzaylılarla Görüşmesi. Hezekiel peygamber 20 yıl süreyle UFO görmüş ve uzaylılarla ya da başka birt ifade ile göksel ziyaretçilerle görüşmüştür. M.Ö 592 yılındaki Babil sürgünü sırasında dünya dışı varlıklarla teması olan Hezekiel peygamber bu varlıkların araçlarını da tarif etmiştir. Ayrıntılı bu tariften bir resim cizilmiştir. Resim gözlerimize inanamayacağımız bir ucan daire yani UFO resimlemesini karşımıza çıkarır.

Hezekiel Peygamber Kimdir?

Hezekiel, M.Ö 592 (ya da 593) yılından itibaren 20 (ya da 22) sene boyunca peygamberlik yapmış ve çeşitli öngürülerlde yani kehanetlerde bulunmuştur. Eski Ahit, Tevret ve İncil’de adı geçen bağımsız bir peygamberdir. Hezekiel Kitabı’nda dünyadışı varlıklarla ile ilgili çokça bölüm vardır.  Hezekiel Tapınağı, tanrıların ikamet yeridir. Bu tapınağın da Hezekiel Kitabı’ndaki tanımına göre resmi içizlmiştir. Buradaki önemli nokta bu tapınağın tanrılar olarak adlandırılan uzaylı, göksel ziyaretçilerin dinlenme alanı olmasıdır.

Uçan UFO rezimlemesi

Hezekiel Peygamber UFO

 

Uzay Aracı Tasvirleri

Hezekiel peygamber, yüksek aileler sınıfından gelme bir din adamıydı.  Uzaylılarla ilk karşılaşmasından çok etkilenmiştir ve kitabının ilk bölümünde daha çok uzay aracının (UFO) yapısından ve işlevleirnden bahseder. Daha sonraki görüşmesinde Tel-Aviv yakınlarnda araca alınır. Daha sonra aynı yere bırakılır.

… ve otuzuncu yılda, dördüncü ayda, ayın beşinci  gününde ben Kebar Irmağı yanında sürgünler arasında iken vakit oldu ki gökler alıldı… Ve baktım ve işte kuzeyden buran yeli, durmadan ateş saçan büyük bir bulu tgeliyordu. Çevresinde pırıltılı ve ortasında sanki ateş ortasında ışıldayan maden. Ve onun ortasında dört canlı yaratık benzeri çıktı. Ve onların görünüşü söyle idi: Onlarda insana benzeyiş vardı. Ve her birinin dört yüzü vardı. Ve onlardan her birinin dört kanadı vardı. Ve ayakları doğru ayaklardı. Ve ayaklarının tabanı buzağı ayağının tabanı gibiydi. Ve cilalı tunç gibi parıldamakta idiler.

UFO yere iniş yapmış

Hezekiel Peygamber UFO

Bu türde dinsel hikayeler olarak adlandırışan metinlerden Tevrat ve Hezekiel Kitabında, Kabala’da çokça rastlanılıyor. Tanrı’nın meleklerinin gökten korkunç gürültülerle ve duman, ateş saçarak indiği gibi anlatılar da vardır. Yukarıdaki anlatının olduğu metnin, NASA’nın eski uzay mühendisi Josef F. Blumrich mühendislik ve astronomi bilgisini kulanarak, resmini çıkarıyor. Canlı varlıkların kanatları gibi sıfatların aslında uzay aracına ait olduğunu ve Hezkiel’in toz duman arasında, korkuyla UFO ya da uzay aracını ve konuştuğu uzaylıları, göksel ziyaretçileri birbirine karıştırdığı metinlerden anlaşılıyor. Şimdiki zihinsel kavrayış o zamankinden daha gelişmiş olduğu için zihnimizde bu anlatıları daha iyi canlandırabiliyoruz.

Ve bana dedi ki: “Ademoğlu ayak üzerine dikil ve seninle görüşelim.” Ve arkamdan “Rabb’in izzeti kendi yerinden mübarek olsun” diye büyük bir gürleme işittim. Ve canlı yaratıkların kanatları birbirine dokundukça onların sesini ve yanlarındaki tekerleklerin gürültüsünü, büyük gürleme sesini işittim.

Hezekiel Tapınağı

Hezekiel Tapınağı

Kutsal kitaplarda dünyadışı ziyaretçilerin tasvirleri olduğu gibi Shakespeare ve Kristof Kolomb gibi ünlü kişilerin de UFO görmüşlerdir ve bunlardan çok etkilenmişlerdir. Yine realist çalışmalar olan mağara resimlerinde de arka fonda her zaman UFO benzeri çizimler vardır. Realist sanatçılar her halde bu UFO benzeri şekillerinde de gerçekçilik vardır.

Kaynak: Çağlay Boyu Uçan Daireler, Ruh ve Madde Yayınları

Yorumlar

WORDPRESS: 0
error: İçerik Koruması