Homofobi Nedir? Eş Cinseller İle Arkadaşlık Edilir mi?

Ana SayfaLGBT

Homofobi Nedir? Eş Cinseller İle Arkadaşlık Edilir mi?

Özellikle insanın kendi yaşam biçimini tek ve en doğru görmesi, empati kuramaması, yaşamda tek düze bir yaşayış olmadığını kavrayamaması da etkil olabilir.

LGBT Nedir? Anlamı, Açılımı ve Eş cinsellik Yasaklanmalı mı?
Eş Cinsellik Hastalık mıdır? Eş Cinsel Tedavi, Terapi
LGBT ve Eş Cinsellik Aile Yapısını Bozar mı Ahlaksızlık mıdır?

Homofobi Nedir? Eş Cinseller İle Arkadaşlık Edilir mi? Homofobi Nedir? Eş Cinsellik Sapkınlık Mıdır? Ya da homoseksüellik korkusu nedir? Bir nefret suçu ya da zihinsel bir eksiklik midir? Şeklinde de bu soruları sorabiliriz. Aslında bundan önce fobi nedir? Sorusunu cevaplamak gerekiyor. Fobi: Fransızca bir kelimedir (phobie) daha çok “güçlü korku” anlamındadır.

Öncelikle insan neden “fobi” üretir bu konu üzerinde durulmalıdır. İnsanların eş cinsel nefreti üretmesinin iki nedeni olduğunu düşünebiliriz.

Ayrıca aşağıdaki bağlantılara da bakabilirsiniz.

Homofobi Nedir? Eş Cinseller İle Arkadaşlık Edilir mi?
Homofobi Nedir?

Homofobi Nedir? Eş Cinseller İle Arkadaşlık Edilir mi?

Bunlardan ilki bireyin bilgi, kültür kapasitesi, yetiştiği ortam, bulunduğu coğrafi konum, önceden beri ailelerin geçmişinden gelen yaşama bakış açısıdır. Ayrıca dini dogmalar da etkilidir. Özellikle insanın kendi yaşam biçimini tek ve en doğru görmesi, empati kuramaması, yaşamda tek düze bir yaşayış olmadığını kavrayamaması da etkil olabilir. Her insan aslında ayrı bir öykü ayrı bir yaşamdır. Bir diğerininin yaşamına müdahale etmeden, kendi yaşamına odaklanamamak; kendi innacını tek doğru kabul etmek de sadece homofobiyi değil pekçok “ötekileştirici” düşünceyi doğrubailir.

Homobobiye neden olan diğer neden ise eşcinsel bireylerin tutumudur. Medyada, sosyal medyada her zaman en kötü, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeker. Özellikle Onur Yürüyüşlerinde, LGBT bireylerin azınlığının yaptığı taşkınlıklar, saçmalıklar, segiledikleri saldırgan tutumlar da çoğunlukla homofobiye neden olabilecektir. Eş cinsellerin LGBT topluluğunun üzerindeki baskı her geçen gün artmakta.

LGBT Siyaset

Özellikle siyaset ve siyasiler herkesin erinç içinde yaşadığı bir toplum bir ülke kurgulamak yerine bir avuç fanatiğin istediği şekilde eşcinselleri aşağılayarak ve her türlü LGBT hakkını yok sayarak barış yerine çatışmayı alevlendirmekte. Sosyal medyada hatta dışarıda yüzlece insan toplanıp eş cinsel bireyleri lanetleyen gösteri yapabiliyor. Haklarıdır, herkes kendini ifade edebilmeli denilebilir ama öyle olmadığını anlıyoruz.

Eşcinsel bireyler Onur Yürüyüşü de dahil en ufak bir barışçıl adeta festival havasındaki etkinlikleri bile yapamıyor, yapmaya çalışırlırsa şiddet uygulanıyor. Bu tutum toplumun cinsiyet rolleri üzerinde kutuplaşıp, kendi düşüncelerine daha sıkı sıkıya bağlanıp fanatizmin zirvesine ulaşmalarına olanak sağlıyor. O zirvede ise ne bir sevgi, hoşgörü ve barış var.

Sorunun çözümü eş cinsel bireylerle heteroseksüel bireylerin birbirlerini iyi anlaması, yaşama bakış açılarını değiştirmesidir. İnsanlar biyolojik bedenleri, yaşamdan beklentileri, doğum ve ölümleri; mutlu olmaları hatta âşık olmaları hep aynı kimyasal ve fiziksel süreçlerin sonucudur.

Beynimizde yeni yollar ve yeni bağlantılar kurarsak, fazlalıkları zihnimizden atarsak o zaman yaşamı daha farklı algılayacağız. Eş cinsellerin tek düşüncesi cinsellik (seks) değildir. Hetoroseksüel birinin de tüm yaşamı cinsellik üzere kurulu değildir. Eş cinsellerin de arkadaşları, sosyal yaşamı vardır. Eş cinseller, heteroseksüel erkekler için tehdit değildir. Kısacası bütün karmaşanın nedeni insanın sağlıklı düşünce üretememesidir?

Homofobi Nedir? Eş Cinseller İle Arkadaşlık Edilir mi?
Homofobi Nedir?

Eş cinsellerle Arkadaşlık Kurulur mu? Eş cinseller Kötü İnsanlar mıdır?

Son zamanlarda sosyal medyada özellikle arkasından büyük insan yığınlarını koşturan ve yüzbinlerce insanın taraftarı olduğu dini öğretiler sunan bir takım insanlar eş cinsellerle arkadaşlık kurulamayacağını söylemişti.

Ahlaklı olmak, dürüstlük, sıradan ve erdemli bir yaşam sürmek insanların seks yaşamlarından, cinsel yaşamlarından ayrıdır. Karşımızdaki insanın cisel kimliği, dini, ırkı, cinsiyeti farketmeden hefr zaman kaliteli ve yaşama sevinci ile dolu, hiç bir insana ve canlıya zararı olmayan sıradan bir insnala neden arkadaş olmayalım ki! Herkesin özel yaşamı kendini lgilendirmeli ve önemli olan toplumsal yaşam içinde bir diğerine zarar vermemek olmalı. Eş cinseller ile arkadaşlık da kurulur dostluk da…

İnsanlar tartışmaya devam ettikçe, birbirlerini ikna edemeyecek tersine daha çok tartışıp daha fazla kutuplaşacaklar. Bu nednele herkes kendi yaşamına odaklanıp, eşit yaşam hakkına sahip olup geleceğe içinde karmaşa olmayan, bilimde, teknolojide, sanatta, kültürde, insanı ilişkilerde modern birbirini ötekileştirip, birbiri ile uğraşmayan bir toplum bırakmlıyız. Devleti de yasaları da ana yasayı da bu şekilde kurgulamalıyız.

Yorumlar

WORDPRESS: 0