Homofobi Nedir? Eş Cinsellik Sapkınlık Mıdır?

Ana SayfaLGBT

Homofobi Nedir? Eş Cinsellik Sapkınlık Mıdır?

Homofobi ne demektir? Homoseksüellik kokusu nasıl bir nefrete, hınca ve acımazsılığa dönüşür? Yanlış nerededir? İnsanlar neden zihinsel bir gargaşadan düşüncelerini alıamıyorlar?

Buenos Aires’te Ölüm (Death in Buenos Aires) Film
Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği Kitap İncelemesi
Karmaşık Duygular Stefan Zweig Kitap Özeti İncelemesi

Homofobi Nedir? Eş Cinsellik Sapkınlık Mıdır?  Ya da homoseksüellik korkusu nedir? Bir nefret suçu ya da zihinsel bir eksiklik midir? Şeklinde de bu soruları sorabiliriz. Aslında bundan önce fobi nedir? Sorusunu cevaplamak gerekiyor. Fobi: Fransızca bir kelimedir (phobie) daha çok “güçlü korku” anlamındadır ki bu korku tamamen psikolojik ve hatta nörolojik bile olabilir. Tabii ki illa patalojik, klinik bir homofobi değil de bilgisizlik ve bilinç seviyesini yükseltememeye dayanan bilmediği, anlayamadığı şeyden anında korkarak nefret eden bir cehalet durumu da söz konusu olabilir. Homofobik bir zihin eğitimle, korkacak bir şey olmadığını anlayıp beynini milyarlarca hatta trilyonlarca bağlantısına barış ve sevgi mesajı gönderebilir. Ama öncelikle zihnimizi yaşama ve yaşamın, insanın doğasına açmalıyız. Kısacası aydınlanmalıyız.

Homofobi ve nefret, zihinsel eğitim ve aydınlanma ile yenilebilir. Ön yargılı ve eğitilmemiş beyinler yüksek oranda fobi ve nefret üretebilir.

Eş Cinsellik Sapkınlık Mıdır? Homofobi Nedir?

Homofobi Shameles

Homofobi Nedir?

İnsan nesli biyolojik ve zihinsel evrimini geçirirken hep kendi yarattığı düşüncelerin ve fantezilerin içinde boğuldu… İnsan ne zaman dünya yüzünde “efendiliğini” ilan etti işte o zaman sorunlar başladı. Güçlü olanın güçsüzü ezdiği, (ezeceğine yardım edeceği yerde) ve bir diğerini yönetimi altına alma hastalığı zamanla beynin işleyişini de bozdu. Özellikle kendini güçlü sanan din adına konuşanlar güçsüz gördükleri homoseksüelleri aradan çıkarmak istediler ve bunu inanç adı altında zihinlere empoze ettiler. Aslında tek mesele güçlü olduklarını göstermek ve “bizim düdüğümüz” öter demekten ibaretti. Zaten insan türünün en ilginç özelliği de bu: kavga, savaş, kargaşa… Özellikle de dini topluluklar dünya üzerindeki en büyük güçtür. Ve insanları yönetirler ve istedikleri gibi düşünmeyenler ve yaşamayanlar her zaman tehlikelidir. Bu da yine gücü kaybetme korkusudur.

Homofobi işte bu kargaşa içinde evrensel ve kozmik bir düşünce yapısına sahip olamayan insan türü için kaçınılmazdır. Kendinden olmayan daha doğrusu kendi gibi olmayan herkesi ve her şeyi tehdit olarak algılamak insanın en hırçın ve eğitmeyi beceremediği yöndür. Diğeri ise bilgisizlik, kulaktan dolma bilgilerdir.

Eş Cinsellik Sapkınlık Mıdır? Homofobi Nedir?

Shameless Homofobi

İslam, Dinler ve Eş Cinsellik

Homofobi temel olarak dini yanlış, kulaktan duyma öğrenme ile insanların zihninie kazınıyor. Kur’an asla eç cinsellere ceza önermez ve hiç bir eş cinseli cezalandırın demez. Eş cinseller, cinsel yönelimini kendileri zaten seçmezler bu bir seçim değildir, bazı Homo Sapiens’in (insanın) “yaratılışında” vardır. (Hatta hayvanlarda) Dünyada bu kadar çok kötülük ve savaşlar ve yine toplumda birbirimize yaptığımız acımazsızca mücadeleler varken homofobi yani eş cinsellik korkusu sanal bir korkudur.

Eş cinsel LGBTİ+ bireylerin bazı ülkelerdeki cezaları o kadar ağıdır ki! Tarif bile edilemez. Oysa gerçekten inançlı insanlar din ile vahşeti birbirinden ayırırlar. Din asla siyasallaşmadan ve birilerinin güçlerini kontrol etmek için kullandığı alet haline gelmemelidir aksi halde yaşam kargaşa içinde olur. İşte kişisel olan din güzeldir, İslam’ın da ve diğer dinlerin de sorunu yoktur sorun dini kullananlarda. İnsanlara nefreti dinin emri diye aşılayanlarda. Sorun insanlara nefret körükleyenlerdedir. Bir şeyi sorun olarak görürsek nur topu gibi bir sorunumuz olur. Sorun görmediğimiz her şey üzerimizden kalkan bir yüktür.

Eş Cinsellik Sapkınlık Mıdır? Homofobi Nedir?

Eş cinsel tedavi Shameless

Homofobi İnsanlık Suçudur 

Homofobi de sanal bir korkudur. Belki de dünyanın en eski nöro psikolojik vakasıdır. Nefret insanın zihnini yer bitirir. Homofobi insanlık suçudur.

İnsanlar kolayca başkaları tarafından yalan yanlış düşüncelerle etki altına alınabilirler. Çünkü insan beyni gerçekten de çok gelişmiştir. Ve yaşamı algılama biçimi, bütün inançlar; yaşama dair ne varsa hepsi zihinsel faaliyetlerin bütünüdür. Beynimizde yeni yollar ve yeni bağlantılar kurarsak, fazlalıkları zihnimizden atarsak o zaman yaşamı daha farklı algılayacağız.

Homofobik düşünceye sahip biri bir youmda bana eş cinsellerin, diğer herkes için potansiyel tecavüz edici olduğunu yazmıştı. Bu doğru değildir. Eş cinsellerin tek düşüncesi cinsellik değildir. Hetoroseksüel birinin de tüm yaşamı cinsellik üzere kurulu değildir. Eş cinsellerin de arkadaşları, sosyal yaşamı vardır. Eş cinseller, heteroseksüel erkekler için tehdit değildir.

Eş Cinsellik Sapkınlık Mıdır? Homofobi Nedir?

Tedavi lezbiyen kadın Shameless

Burada bir korku var. “İnsan bilmediğinden korkar” demişler ya çok doğru. Homoseksüellik eşittir önüne gelene tecavüz etmek gibi bir yanlış düşünce ile karşı karşıyayız. Homofobi başta da dediğim gibi eğitimsizliğin ürünüdür. Eş cinseller ahlaksız değildir. Cinsel yönelim ahlaksızlık değildir. Eç cinseller fahişe de değildir.

Eş cinselleik aileyi ve toplumu tehdit etmez. Aileyi asıl, boşanmalar, fakirlik, birbirini anlamama gibi sebepler parçalar. Toplumu her türlü yalan, hile, bir diğerine yaşam hakkı vermemek, ekonomik olarak üstünlüğü kazanmaya çalışmak, en ufak bir çıkarda karşısındakine zarar vermek, çocuklara tecavüz, kız çocuklarını 10 yaşında evnendirmek bozar.  Yazının başlarında toplumu tehdit eden diğer  unsurları zaten yazdım. Homofobi kolektif düşüncenin ürettiği bir zombidir. 

LGBT Nedir? Eş Cinsellik Doğuştan mı? LGBT renkleri

Eş cinsellik aileyi tehdit eder mi? Tedavi edilebilen bir hastalık mıdır? Tıkla

Eş Cinsellik Sapkınlık Mıdır? Sümerler

“Kadeşim” bu kelime Sümerliler zamanında kutsal mabetlerdeki eş cinsel erkeklere verilen admış. Tek tanrılı dinler başlamadan önce Sümer mabedlerindeki kutsal fahişelik görevini yapan erkekler de varmış. Eş cinsellik normal bir durum olarak karşılanırmış. İlahilerinde (Tanrıça İnanna’ya yazılan)

“Erkek olan kadınlar
Kadın olan erkekler
Önünden geçer, sana selam, der.
Kadın olan fahişeler,
Erkek olan fahişeler…”*

Eş Cinsellik Sapkınlık Mıdır? Homofobi Nedir?

Shameless

Gibi benzer anlatımlar ile bir zamanlar homofobik olmayan bir toplum varmış.🌈Yine Yunanlılar olimpiyat müsabakalarına çıplak katılırlarmış. Yani akıllarında bir hinlik bir cin fikirlilik de yokmuş. Sadece penis ucundaki derinin baş tarafını “kynodesme” denen bir deri sicimle bağlanırmış. Yine çıplaklığı hiç sorun etmeyen yerliler de vardır.

Kısacası insanlığın daha başka konulara yönelmesi gerekli. Binlerce yıldır konuşulanlar hep aynı. İnsana ve yaşama daha özgür ve özgün bir görü ile baktığımızda uğraştığımız konuların ne kadar gereksiz olacağını göreceğiz. Daha evrensel ve daha kozmik bir insan olup evrim basamağında ilerlemek için en önemli şart zihinsel aydınlık olsa gerek… Cinsel yönelimler bir diğerini sevmemizi engellememeli. Hepimiz insanız ve aynı dünyada yaşayıp, aynı toprağa gömülüyoruz. Aslında herpimiz biriz. Yaşamınızda sevgi olsun…


Yazıdaki görseller Shameless dizisi 10. Sezona aittir.  
*Muazzez İlmiye Çığ, Bereket Kültü ve Mabed Fahişeliği

 

Bu metin tüm insanların din, dil, ırk, cinsel kimlik ve cinsel ayrımları ve kavgaları bırakmaları için yazılmıştır. 

Yorumlar

WORDPRESS: 0
error: İçerik Koruması