Hükümdar Niccolo Machiavelli Konusu Özeti İncelemesi

Ana SayfaKitap YorumlarıDünya Klasikleri

Hükümdar Niccolo Machiavelli Konusu Özeti İncelemesi

Hükümdar, İtalya kralı Lorenzo de’ Medici’ye yazılmış devlet yönetiminden, adalete, halka nasıl davranılması gerektiğini anlatan bir tarihi kitaptır

Toplum Sözleşmesi Jean Jacques Rousseau Konusu Özeti
Prens Niccolo Machiavelli Konusu Özeti İncelemesi
Hayat Bir Rüyadır Kitap İncelemesi Özeti

Hükümdar Niccolo Machiavelli Konusu Özeti İncelemesi. Hükümdar kitabını çok çabuk okudum. Bir oturuşta bitirdiğim kitaplardan. Yazarın yaşamı ve dönemin siyasi olaylarına etkisi; dönemin İtalya tarihini okumak güzeldi. Yazar 3 Mayıs 1469’da Floransa’da doğmuştur. Varlıklı vr ünlü bir ailenin çocuğudur. Yazar kitabı krala hediye olarak sunar. “Bir yazarın filozofun ya da tarihçinin vereceği en iyi hediye düşünceler ve kelimelerdir. “Muhteşem Lorenzo de’ Medici’ye” diye başlar kitap. Cumhuriyetçi olan yazar bu kitabında Medici ailesinin yönetimini ve monarşi taraftarı gibidir. Ön sözde konuyla ilgili çok iyi bilgiler var. Niccolo Machiavelli’nin Prens kitabı için buraya dokunun.

Hükümdar Niccolo Machiavelli Konusu Özeti İncelemesi

Hükümdar, devlet yönetimi nasıl olmalıdır? Kral halka nasıl davranmalıdır? Devlet ve yönetim nasıl yitirilir, yanlışlar nelerdir? Ordu ve asker sistemi hakkında kralın bilmesi gerekenler nelerdir? Adalet nasıl sağlanır? Hükümdar Yasalara uygun olarak kentleri nasıl yönetmelidir? Bu tip sorulara yazar bilgisi ve deneyimi ile cevaplar verir.

Yer yer sıkıldığım yerler olsa da genel  olarak kitap hem çok iyi bir tarih kitabı olduğu kadar Orta Çağ İtalya’sını ve komşu devletlerin siyasi karışıklıklarını çok iyi anlatıyor. İnsanların durmadan savaşıp birbirlerinin ülkelerini yağmaladıklarını; hep kargaşa içinde yaşadığımızı kimse inkar edemez.

Hükümdar Niccolo Machiavelli Özeti Eleştirisi
Hükümdar Niccolo Machiavelli

Hükümdar Kitap Alıntıları

Hükümdar alıntıları, İş Bankası Kültür Yayınları, XX. Baskıdan kitabın jenerik kısmındaki alıntı izni doğrultusunda yapıldı.

🍭Hükümdarı nefret edilecek biri yapan açgözlü olması ve uyruğunun malına ve ırzına göz koymasıdır. Hükümdarların nefret uyandıran bu tür işlerde üçüncü kişi ya da kuruluşları görevlendirmelerinde, ama sevimli işleri kendilerinin yapmalarında yarar vardır. Bir sonuç daha çıkarmamız gerekirse, hükümdarın güçlülere değer vermesi ve halkın nefretini çekmemesi gerektiğini söylemek isterim. 19. Bölüm

🍭Yurttaşlarını öldürtmenin, dostlara ihanet etmenin, acımasız, inançsız ve dinsiz olmanın adı erdem değildir. Tüm bunlar insana hükümdarlık kazandırabilir, ama san kazandırmaz. 7. Bölüm 56. Sayfa

🍭Yazarın baskıdan yana olduğunu söyleyenlere karşı insanlara baskı uygulamanın ne Hıristiyanlığa ne de insanlığa sığacağını söylerken hümanizmacı bir yaklaşımla insan haklarından yana olduğunu belirtir. Gerçekte onun istediği yasalarla belirlenmiş bir devlet düzenidir.

🍭Amaç olan, devlet işlerinin bilimselliğidir. Dini siyasaya araç eden anlayışa karşı olduğunu ve dinsel değerleri yozlaştırdıklarını söyler. Kilise adamlarına da karşı oluşunun temel nedeni olarak çıkarcı bir yaklaşımla dini çarpıtmış olmalarını gösterir. Sayfa 14, Ön Söz

Yorumlar

WORDPRESS: 0