İnsan Mitolojide Nasıl Var Olmuştur Neden Yaratılmıştır

Ana SayfaGizem Mitoloji

İnsan Mitolojide Nasıl Var Olmuştur Neden Yaratılmıştır

İnsan nasıl ve neden var olmuştur? İnsan neden yaratılmıştır? yaratılış amacı nedir? Kadim metinler bize bu konuda ne diyor?

Popol Vuh Mayaların Kutsal Kitabı Özeti Konusu İncelemesi
Evren Yaratılış ve Köken Mitleri Kitap İncelemesi Yorumu
Yaratılış Mitleri İnsanın ve Evrenin Ortaya Çıkışına Dair

İnsan nasıl var olmuştur? İnsan neden yaratılmıştır? Aslında Mitoloji bize cevabı tarih öncesi medeniyetlerden beri veriyor. Mitoloji sadece basit, hayal ürünü öyküler değildir. Hemen hemen her kültürde insanın neden yaratıldığı, dünyanın ve insanın nasıl var olduğu aynıdır? Birbirlerinden haberleri olmayan bu kültürler geriye bıraktıkları kalıntılarda gelecek nesillere bir zamanlar yeryüzünü ziyaret eden uzaylı astronotlardan, bahsetmişlerdir. Silindir damgalara, taş ve mağara yüzeylerine uzay araçları, uçan araçlar, astronot giysili tanrıları resmetmişlerdir. Uçan diskleri, kanatlı ateş saçan göksel arabaları ile yeryüzüne inen tanrılar, insanların evrimini hızlandırmış, hatta yaratmıştır. Daha sonra tekrar gökyüzündeki cennete uçan tanrıların bir gün geleceğini ümit eden insanlar, tanrılardan öğrendikleri astronomi bilgilerini saklamışlardır. Yapılan büyük tapınaklarda tanrıların gelişini beklemişlerdir.

Mitolojide İnsan (Homo Sapiens) Neden Yaratılmıştır?

Sümer Mitolojisinde insanın yaratılış amacı.

Mitolojide Var Oluş

İnsanlar henüz yaratılmadan önce yeryüzünde Nippur şehrinde sadece tanrılar vardı. Tanrılar her işlerini kendileri görmek zorunda kalırlardı. Sümerlilere göre insanlar çamurdan tek bir amaç için yaratılmıştır: Tanrıların rahatça ve engellenmeden tanrısal görevlerini yapabilmeleri, onlara yiyecek ve içecek ile başlarını sokacak bir bina hazırlamaları için yaratılmıştır.

An, Enlil, Enki be Ninhursag,
Karabaşlı halka vücut verdikten sonra,
Bitkiler topraktan fışkırdılar,
Ovanın hayvanları dört ayaklılar sanatkârlarca meydana getirirler.

Krallığın gökten indirildikten sonra,
Tiara yüceltildikten ve Krallık tahtı gökten indirildikten sonra
Beş şehir kuruldu temiz yerde,
Onların adını verdi, onları kült merkezi yaptı.

İnsanın, tanrıların yararı ve onların keyfi için yaratıldığını kuvvetli kanıtı dışında, yalnız tanrıların ölümsüz oluşu, insanın kaderinin ölüm olması da tanrısal karar olarak düşünürler tarafından kabul edilmiştir. Tanrı planlar yapar insanlar onların emirlerine baş eğer.

İnsan Mitolojide Nasıl Var Olmuştur Neden Yaratılmıştır

Sümer İnsan Varoluş

Tanrılar insanların manevi değerler üzerinde rol oynarlar.

Öksüzleri bilen, dulları bilen,
İnsanın insana yaptığı zulmü bilen, öksüzlerin annesidir o,
Naşne, dulları koruyan,
Fakirlere adil olan,
Sığınanlara kucak açan,
Güçsüze parmak bulan kraliçedir o.

Sümerler tanrıları yalvarıp günahlarını kusurlarını kabul ettirmeye çalışırlar ve isteklerini tanrılar tarafından kabul olunması için tanrıların kalbini yumuşatmak isterler bunun için de dua ederler. Fakat tanrılar zavallı perişan hiç hükmündeki ölümlülerin dualarına fazla karşılık vermezler çünkü tanrıların çok daha önemli işleri vardır. Bundan dolayı insanların isteklerini dinleyip bunları büyük tanrılara iletip Bir nevi şefaatçi olup tanrının insanları duymasını sağlayacağı ara tanrılar vardır. Bu aracılar koruyucu meleklerdir daha doğrusu koruyucu melek gibidir. Sümer düşünürleri her şahıs için aile başı gibi kabul edilecek bir tanrı ve bir koruyucu Melek onu var eden tanrısal Baba kavramını ortaya koymuşlardır. Üzülen kimse tanrısına dua ile iyi tütün açıklayacak, o da büyük tanrılar katında bir çözüm yolu bulacak.

Sümerlilerin ahlak kavramı ve düşüncesi tanrıların insanları çamurdan kendilerine hizmet etsin diye yarattığı inancına dayanmaktadır.

İnsan Nasıl Var Olmuştur?

İnsan Mitolojide Nasıl Var Olmuştur Neden Yaratılmıştır

Mitolojide İnsan Nasıl Var Olmuştur

Bazı tabletlerdeki şiirlerde insanın tanrılar tarafından yaratılma amacı işlenmiştir. Nippur’dan çıkarılan tabletler ve çeşitli üniversite müzelerinde ve müzelerdeki tabletlerde insanın yaratılışı ile ilgili şiirler vardır. Bunların çoğu okunmuştur ve okunur durumdadır.

Ey oğlum, yatağından kalk… Bilgini kullan,
Tanrılara iş yapacak yaratıklara şekil ver,
Onlar kendilerini iki misli çoğaltsınlar.

Enki konu üzerine düşünüyor, iyi ve prens gibi şekiller yapıyor ve annesi en eski deniz olan Nammu’ya şöyle diyor:

Ey annem, ismini vereceğin bir yaratık oldu,
Onun üzerine tanrıların görüntüsünü koy,
Dipsiz suyun çamurunun özünü karıştır,
İyi ve prens gibi şekilleri çamurla sık,
Kol bacakları meydana getirir,
Nimmah (yeryüzü ana tanrıçası) yanında olacak şekil verirken,
Ey annem, onun yenidoğan’ın kaderini kararla,
Ninmah onun üzerine tanrıların görüntüsünü koyacak
O bir insan…

İnsan Mitolojide Nasıl Var Olmuştur Neden Yaratılmıştır

Varoluş Mitoloji DNA İnsan

Daha sonra tanrılar insanın yaratılışının şerefine ziyafet hazırlıyorlar. Enki ve Ninmah insanı yarattıkları için çok keyifleniyorlar. İnsanı değişik 6 tipte yaratıyorlar. Daha sonra bu altı tipten bazılarını yaratmaya devam ediyorlar. Cinsiyetsiz bir kadın ve cinsiyetsiz bir yaratık ortaya çıkıyor.

O (Ninmah) doğurmayan bir kadın yaptı,
Enki, doğurmayan kadını görünce,
Onun kaderini kadınlar evinde oturması olarak kararladı.
O ( Ninmah) ne erkek, ne dişi organı olan birini yaptı.
Enli, onun ne erkek, ne de dişi organı olmadığını görünce,
Onun kaderi olarak kralın önüne durmasını kararladı

Mısır Kabartmaları

Enki Adam İnsanın Yaratışılı

Doğru İnsanı Yaratmak İçin Yapılan Denemeler

Tanrılar doğru insanı doğru yarattı bulabilmek için 6 deneme yapıyorlar.  Pek çok farklı ve en sonunda tüm organları çalışan elleri kolları bir gün olan bacakları düzgün olan kendileri suretinde insan yaratmayı tanrılar başarılar. Böylece insanı kendi işyerinde kullana bileceklerdir. Çünkü tanrılar ilk yaratılan insan gibi yemek yemeyi bilmiyorlar elbise giymeyi bilmiyorlar koyunlar gibi ağızlarından otlar yediler hendeklerden su içiyorlardı gibi Sümer şiirleri vardır. Tanrılar yeni geldikleri dünya gezegenine uyum sağlamak için insanları yaratmışlar.

Sümer yazarları insanların fena kaderinin yaptıkları günah ve hataların suçunun sadece insana ait olduğunu yazmışlardır suç ve günah daima insandan da tanrıların bir kabahati ya da suçu yoktu.

İnsanın Yaratılışı Ölümsüzlük ve Firavunlar

İnsanın Yaratılışı Anunnakiler

Firavunlar, kendilerine dev mezarlar ya da piramitler yaptırıyor. Krallar hizmetçileri ve yine eşyaları ile gömülüyor. Vücut bütünlüklerini korumak için kendilerini mumya olarak gömülürler. Çünkü tanrılar ölüleri diriltme yeteneğine sahiptir. Firavunlar da tanrıların yeryüzüne tekrar indiklerinde kendi temsilcilerini diriltecektir. Tek istedikleri şey vücudun çürüyüp yok olmamasıdır. Yakılıp, gömülen, çürüyen vücut yok olacaktır. Sümerler öldükten sonra dirilmeye inanmazlar. Ölüm nihai yokluktur. Ölümsüzlüğü tanrılar istediklerine verirler.

Çoğu yaratılış destanında insanın yaratılışı birbirine benzer. Altay Mitolojisinde Tanrı Ülgen, canı sıkıldığı için yalnızlıktan kurtulmak için insanı yaratır. Mayaların kutsal kitapları sayılan Popol Vuh’ta da insan tanrıların emrinde yaşaması için, tanrıların adını anması ve tanrıların gücünü görmeleri için yaratılır. Fakat bu yaratılma olayı Sümler’de olduğu gibi defalarca denemeler sonucunda olur. Babil Yaratılış Destanı Enuma Eliş’te gök ve yer birleşiktir, tanrılar önce bu ikisini ayırır, genişletir. Özellikle Sümer mitolojisinde tanrı Enki, yaratma odalarında insanı yaratır. Bütün mitolojilerde insanın çamurdan, kilden, topraktan yaratılma konusu işlenir.

Kaynaklar:
Jean Bottero, Samuel Noah Kramer, Mezopotamya Mitolojisi
Samuel Noah Kramer, Tarih Sümer’de Başlar
Erich von Daniken, Tanrıların Kalıntıları
Erich von Daniken, Tanrıların Alacakaranlığı
Zecharia Sitchin, Gökyüzüne Merdiven

Yorumlar

WORDPRESS: 0