İnsan Neden, Niçin Ölümlü Yaratılmıştır? Niye Ölür?

Ana SayfaGizem Mitoloji

İnsan Neden, Niçin Ölümlü Yaratılmıştır? Niye Ölür?

İnsan neden ölümlü yaratılmıştır? İnsnaın yaratılışındaki asıl amaç nedir? Mitolojilerde de insan tek tanrılı dinlerdeki gibi mi yaratılmıştır?

Hayat Ağacı, Gençlik Pınarı ve Ölümsüzlük Mümkün mü?
Tanrıların Arabaları Kitap Özeti İncelemesi Konusu
Kozmik Tohum Zecharia Sitchin Kitap Özeti İncelemesi

İnsan neden ölümlü yaratılmıştır? İnsan neden ölür? İnsan neden yaratılmıştır. İnsanı uzaylılar mı yarattı? Bütün dinlerde insanlar Allah’a ibadet için yaratılmıştır. Ölünce cennet ya da cehenneme diğer. Öldükten sonra dirilme, hesap, iyilik ve kötülüğün karşılığı ve hesap terazisi (Anibus’un terazisi gibi) gibi kavramlar aslında dinlerden çok önce Sümer, Babil başta olmak üzere neredeyse bütün dinlerin mitolojilerinde vardı. Hemen hemen aynı konular ve aynı anlatımlar vardır.

İnsanın Yaratılışı (İnsan Nasıl Yaratıldı)

İnsanın var oluşuna mitoloji, ezoterizm girince olduıkça karmaşık bir hal alıyor. Hepimiz aslında evrimsel süreç içerisinde, en ideal ortamda ve evrimin mekanizmaları sonucu var olduk. Bu süreç ister kabul edilsin ister edilmemesin böyledir. Kimi metinlere göre Anunnakiler, 12. gezegen olan Marduk ya da Planet X’ten gelerek yaklaşık 300 bin yıl önce homo erektus üzerinde genetik değişiklik yaparak kendi genlerini kullanarak, kendilerine hizmet etsin diye şu anki insanı yaratarak, evrimsel sürece müdahale ettiler. Tabii ki bu anlatılanların çoğu kutsal kitaplardaki insnaın yaratılış öykülerine çok benziyor. Konu başlıkları:

  1. İnsan neden ölümlü yaratılmıştır
  2. İnsanı Uzaylılat mı yarattı
  3. Anunnakiler kimdir
  4. Mitolojide İnsanın Yaratılışı
  5. Sümer mitolojisinde insanın yaratılışı
  6. Uzaylı Tanrı Enki İnsanı Kendilerine Hizmet İçin mi Yarattı?

İnsanlar henüz yaratılmadan önce yeryüzünde Nippur şehrinde sadece tanrılar vardı. Tanrılar her işlerini kendileri görmek zorunda kalırlardı. Büyük tanrılar kendilerine hizmet edecek, kulluk edecek ilkel işçiler yaratmaya karar verirler. Bir çok denemenin sonucunda Homo Erektus üzerinde yapılan işlemler sonuç vermez. Sonunda Homo Erektus kadınının yumurtaları, tanrıçaların rahminde genç Anunnaki’lerin spermi ile döllenir. Sonuç olarak Homo Sapiens türü ortaya çıkar. Anunnakiler insan evrimine müdahale etmiş olurlar. (İnsan neden ölümlü yaratılmıştır?)

Tanrılar ölümsüzlük için hayat yuları ve yaşamın devamı için özel gıdaları tüketirler. Tanrılar insana kendilerinden suret, zeka verirler. Daha sonraları üreme yeteneğini de yaratma odalarında insana veren tanrılar insana sadece ölümsüzlüğü vermezler. Ölümsüzlüğü kendilerine ve diledikleri insnalara saklarlar. İlk ölümsüz insan Hz. Nuh olarak bilinen Ziusudra’dır.

İnsan Neden, Niçin Ölümlü Yaratılmıştır? Niye Ölür?
İnsanın Yaratılışı Anunnakiler

Tanrılar insanı yarattıktan sonrası bir Şiirinde anlatılır:

An, Enlil, Enki ve Ninhursag,
Karabaşlı halka vücut verdikten sonra,
Bitkiler topraktan fışkırdılar,
Ovanın hayvanları dört ayaklılar sanatkârlarca meydana getirirler.

Krallığın gökten indirildikten sonra,
Tiara yüceltildikten ve Krallık tahtı gökten indirildikten sonra
Beş şehir kuruldu temiz yerde,
Onların adını verdi, onları kült merkezi yaptı.

İnsan Neden Ölümsüz Değildir?

Sümerlilere göre insanlar çamurdan tek bir amaç için yaratılmıştır: Tanrıların rahatça ve engellenmeden tanrısal görevlerini yapabilmeleri, onlara yiyecek ve içecek ile başlarını sokacak bir bina hazırlamaları için yaratılmıştır. İnsanın, tanrıların yararı ve onların keyfi için yaratıldığını kuvvetli kanıtı dışında, yalnız tanrıların ölümsüz oluşu, insanın kaderinin ölüm olması da tanrısal karar olarak düşünürler tarafından kabul edilmiştir. Tanrı planlar yapar insanlar onların emirlerine baş eğer.

Tanrılar insanların manevi değerler üzerinde rol oynarlar.

Öksüzleri bilen, dulları bilen,
İnsanın insana yaptığı zulmü bilen, öksüzlerin annesidir o,
Naşne, dulları koruyan,
Fakirlere adil olan,
Sığınanlara kucak açan,
Güçsüze parmak bulan kraliçedir o.

Sümer Mitolojisinde İnsanın Yaratılışı

Sümerler tanrılara yalvarıp günahlarını kusurlarını kabul ettirmeye çalışırlar ve isteklerini tanrılar tarafından kabul olunması için tanrıların kalbini yumuşatmak isterler bunun için de dua ederler. Fakat tanrılar zavallı perişan hiç hükmündeki ölümlülerin dualarına fazla karşılık vermezler çünkü tanrıların çok daha önemli işleri vardır. Bundan dolayı insanların isteklerini dinleyip bunları büyük tanrılara iletip Bir nevi şefaatçi olup tanrının insanları duymasını sağlayacağı ara tanrılar vardır. Bu aracılar koruyucu meleklerdir daha doğrusu koruyucu melek gibidir. Sümer düşünürleri her şahıs için aile başı gibi kabul edilecek bir tanrı ve bir koruyucu Melek onu var eden tanrısal Baba kavramını ortaya koymuşlardır. Üzülen kimse tanrısına dua ile iyi tütün açıklayacak, o da büyük tanrılar katında bir çözüm yolu bulacak.

Anunaki uzaylı DNA ve insan
Uzaylı DNA

Sümerlilerin ahlak kavramı ve düşüncesi tanrıların insanlar çamurdan kendilerine hizmet etsin diye yarattığı inancına dayanmaktadır.

Bazı tabletlerdeki şiirlerde insanın tanrılar tarafından yaratılma amacı işlenmiştir. Nippur’dan çıkarılan tabletler ve çeşitli üniversite müzelerinde ve müzelerdeki tabletlerde insanın yaratılışı ile ilgili şiirler vardır. Bunların çoğu okunmuştur ve okunur durumdadır.

İnsanın Yaratılma Amacı Nedir? İnsan neden Ölümlü Yaratılmıştır

Sümer şiirlerinde bu amaç yazılmış. Kaynak için sayfa altına bakın. İnsan neden ölümlü yaratılmıştır? Sorusunun cevabını az çok öğrendik.

İnsanın Yaratılışı Anunnakiler

Ey oğlum, yatağından kalk… Bilgini kullan,
Tanrılara iş yapacak yaratıklara şekil ver,
Onlar kendilerini iki misli çoğaltsınlar.

Enki konu üzerine düşünüyor, iyi ve prens gibi şekiller yapıyor ve annesi en eski deniz olan Nammu’ya şöyle diyor:

Ey annem, ismini vereceğin bir yaratık oldu,
Onun üzerine tanrıların görüntüsünü koy,
Dipsiz suyun çamurunun özünü karıştır,
İyi ve prens gibi şekilleri çamurla sık,
Kol bacakları meydana getirir,
Nimmah (yeryüzü ana tanrıçası) yanında olacak şekil verirken,
Ey annem, onun yenidoğan’ın kaderini kararla,
Ninmah onun üzerine tanrıların görüntüsünü koyacak
O bir insan…

Daha sonra tanrılar insanın yaratılışının şerefine ziyafet hazırlıyorlar. Enki ve Ninmah insanı yarattıkları için çok keyifleniyorlar. İnsanı değişik 6 tipte yaratıyorlar. Daha sonra bu altı tipten bazılarını yaratmaya devam ediyorlar. Cinsiyetsiz bir kadın ve cinsiyetsiz bir yaratık ortaya çıkıyor.

O (Ninmah) doğurmayan bir kadın yaptı,
Enki, doğurmayan kadını görünce,
Onun kaderini kadınlar evinde oturması olarak kararladı.
O ( Ninmah) ne erkek, ne dişi organı olan birini yaptı.
Enli, onun ne erkek, ne de dişi organı olmadığını görünce,
Onun kaderi olarak kralın önüne durmasını kararladı

Sonzuluk işareti
Sonsuzluk

İnsanı Yaratan Anunnaki (Nefilim) Tanrısı Enki

Tanrılar doğru insanı doğru yarattı bulabilmek için 6 denleme yapıyorlar. Pek çok farklı ve en sonunda tüm organları çalışan elleri kolları bir gün olan bacakları düzgün olan kendileri suretinde insan yaratmayı tanrılar başarılar. Böylece insanı kendi işyerinde kullana bileceklerdir. Çünkü tanrılar ilk yaratılan insan gibi yemek yemeyi bilmiyorlar elbise giymeyi bilmiyorlar koyunlar gibi ağızlarından otlar yediler hendeklerden su içiyorlardı gibi Sümer şiirleri vardır. Tanrılar yeni geldikleri dünya gezegenine uyum sağlamak için insanları yaratmışlar.

Sümer yazarları insanların fena kaderinin yaptıkları günah ve hataların suçunun sadece insana ait olduğunu yazmışlardır suç ve günah daima insandan da tanrıların bir kabahati ya da suçu yoktu.

Firavunlar, kendilerine dev mezarlar ya da piramitler yaptırıyor. Krallar hizmetçileri ve yine eşyaları ile gömülüyor. Vücut bütünlüklerini korumak için kendilerini mumya olarak gömdürürler. Çünkü tanrılar ölüleri diriltme yeteneğine sahiptir. Firavunlar da tanrıların yeryüzüne tekrar indiklerinde kendi temsilcilerini diriltecektir. Tek istedikleri şey vücudun çürüyüp yok olmamasıdır. Yakılıp, gömülen, çürüyen vücut yok olacaktır. Sümerler öldükten sonra dirilmeye inanmazlar. Ölüm nihai yokluktur. Ölümsüzlüğü tanrılar istediklerine veririler.

Yorumlar

WORDPRESS: 0