Kendime Düşünceler Marcus Aurelius Konusu, Özeti, Alıntılar

Ana SayfaKitap Yorumları

Kendime Düşünceler Marcus Aurelius Konusu, Özeti, Alıntılar

Kendime düşünceler Stoacı felsefenin temellerini, amaçlarını konu eder. İmparator Marcus Aurelius, Germen ve Marcomanni kav,mleri üzerine 169 - 170 yılları arasında çıktığı seferlerde yazmıştır.

İdeal Devlet Farabi Kitap Konusu İncelemesi Özeti
Neşenin Gücü Frederic Lenoir Kitap İncelemesi Yorumu
Epikuros Madde Haz ve İnsan Kitap Konusu İncelemesi

Kendime Düşünceler Marcus Aurelius Konusu, Özeti, Alıntılar. Stoacı felsefenin en güzel örneklerinden. Stoacı İmparator, Filozof İmparator olarak bilinen Marcus Aurelius Antonius Agustos’un 12 kitaptan (bölüm) oluşan kitabı. Kitapta mutlu olmanın yolları, mutluluk felsefesi, felsefi özdeyişler içeren yapıt, hem devlet düzenini, eski imparatorları eleştirisi, yaşamın ve insanın sorgulanması üzerine özdeyişler var.

Kendime Düşünceler Marcus Aurelius Konusu, Özeti, Alıntılar

Kendime düşünceler Stoacı felsefenin temellerini, amaçlarını konu eder. İmparator Marcus Aurelius, Germen ve Marcomanni kav,mleri üzerine 169 – 170 yılları arasında çıktığı seferlerde yazmıştır. Kitap Stoacı düşüncenin en ünlü ve temel yapıtlarındandır. İmparator sadece eleştiri değil, öğütler ve geleğe aktarılacak felsefi düşünceleri de yapıtında önemli yer tutar. Ayrıca değişik yaıtlara, krallara, kitaplara, mitolojiye dair oldukça değerli bilgilerde kityapta var.

Kendime Düşünceler Marcus Aurelius Konusu, Özeti, Alıntılar
Kendime Düşünceler Marcus Aurelius

Marcus Aurelius Kimdir?

Marcus Aurelius Antonius Agustus 121’de Rmada doğmuştur. 138 yılında Roma tahtına ortak olarak manevi kardeşi Lucius Versus ile birlikte Romayı yönettiler. Germen’ler Roma topraklarına saldırı düzenlerler. Taht ortağı ile sefere çıkan Kral, günübirlik düşüncelerini yazar. Önce taht ortağı somra da kendisi ölen Marcus Aulerius, yerine 16 yaşındaki ğlunu geçirir.

Kendime Düşünceler Alıntılar

🍭Sonuç olarak her yerde, olup biten her şeyi kavrayacak hissiyata ve derin bir anlayışa sahip bir insan, sonuçlarn sonucundan kaynaklanan herhangi bir seyi bile hos bulur, hemen hemen hiçbir sey ona faydasız görünmez. S22

🍭birbirini hoş görmek adaletin bir parçasıdır, kötülükler istemeden yapılır; birbirine düşman olan, birbirinden nefret eden, süphelenen, savasta birbirlerini öldüren onca insan sonunda ölüp küle dönüşmedi mi? Öyleyse sen de buna bir son ver. S33

🍭kendi ruhundandaha huzurlu, daha sakin hiçbir yer bulamaz, özellikle de kendinde inzivaya çekildiğinde ona huzur verecek şeylere sahipse Huzur dediğim zarif bir düzendir aslında. Kendini sürekli böyle bir inzivaya çekilmeye ver ve tiim kendini acilar yenile. S29

🍭Huzur istiyorsan, pek az şey yap, diyor Demokri-tos. Toplumsal bir canlı olarak doğan birisinin aklının ihti-yaç duyduğu şeyleri ve taleplerini, onun istediği gibi yapmakdaha iyi değil midir? Çünkü yalnızca daha iyi seyler gerçek-leştirmek huzuru sağlamaz, daha az şey yapmak da sağlar.Söylediğimiz ve yaptiğımız şeylerin gereksiz olanlarındanvazgeçersek, hem boş zamanımız hem huzurumuz artar. Buyüzden her seferinde sunu hatrlamak gerek: Bu gereksiz birsey mi? Fakat yalnızca yaptığımız gereksiz işleri değil, gerek-siz düşüncelerimizi de azaltmamız gerekir, böylelikle bunlanıgereksiz işler izlemez. S34

🍭Bir yandan bütünden payina düşenden memnunolan, öte yandan yaptığı işlerde de adil ve cömert davranmaktan hoşnutluk duyan bir insan olarak yaşamaya çalış. S34

Yorumlar

WORDPRESS: 0