Lut Kavmi Nasıl Helak Oldu? Atom Bombası Teorisi

Ana SayfaLGBT

Lut Kavmi Nasıl Helak Oldu? Atom Bombası Teorisi

Eş cinsellik mi nükleer savaş mı?

Lut kavmi nasıl ve neden helak oldu. Eski yazıtlarda, Sümer, Babil, Asur Yazıtları ve Erra Destanı'a göre sorun eş cinsellik değil, nükleer savaştı.

Buenos Aires’te Ölüm (Death in Buenos Aires) Film
Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği Kitap İncelemesi
Karmaşık Duygular Stefan Zweig Kitap Özeti Konusu İncelemesi

Lut kavmi nasıl ve neden helak oldu? Bir deprem ya da doğal afetle mi iki şehir yerle bir oldu. Yoksa bir nükleer savaş mı oldu? Yani atom bombası mı atıldı? Sodom ve Gomore denildiği zaman akla ilk gelen Lut ve eş cinsellik yüzünden Tanrı’nın gazabına uğrayan halkıdır. Mitolojik anlatımlarda ise tanrıların ve insanların savaşı sırasında, nükleer bir savaşta içindekilerle birlikte yok edildiği anlatılır.

Mitolojide ve yine antik çağ metinlerinde uzaydan uçan araçları ile gelen göksel ırk olan tanrılar sürekli savaş halindedir. Yanlarına insanları da alırlar. Hada doğrusu yeryüzünde yüksek teknolojiyi kulannan ve yükseklerde yaşayan tanrı insanlar ve düzlüklerde yaşayan hiçbir teknolojiye sahip olmayan Taş Devri insanları vardır. Düzlük insanları ile yandaşı oldukları yüksek teknoloji sahibi insanlar arasında sürekli savaş vardır. Mitolojik bu anlatımların izini kutsal öğretilerde, kutsal menkıbelerde de bulmak mümkün. Onlardan biri de Lut ve eş cinsellik yüzünden “helak olan” halkıdır.

Lut Kavmi Nasıl Helak Oldu?

Kabul edilen eş cinsellik görüşü

Harran’dan yola çıkan İbrahim, Kemer Meşeliğinde Tanrısal üç varlıkla karşılaşır. Bu varlıklar İbrahim’e bir mujdeli haber verirler: Sarah’tan bir çocuğu olacaktır. Ama asıl haber çok kötüdür Sodom ve Gomore yıkılacak yerle bir olacaktır. İbrahim, Harran’dan Tanrısal bir görev için kalkıp gelmiştir ve tanrısal varlıklar Ibrahim’i uyarırlar.

İbrahim, Tanrı ile pazarlık yapar. Tanrı ona 50 masum insan bulursa şehri bağışlayacağını söyler. Sayı 10’a kadar düşer. Tabii ki daha sonra şehre gelen bu tanrısal varlıklar Lut’un evine baskına gelen halkı görünce 10 kişi bile bulunamaz. Sonrası ise bir afetle eşcinsel Lut halkı (kavmi) yok (helak) olur. İbrahim aslında Tanrı ile pazarlık ederken hayvanların, bitkilerin, çocukların ne suçunun olduğunu da sorar. Fakat Tanrı kararlıdır.

Lut Kavmi Nasıl Helak Oldu? Atom Bombası Teorisi
Lut Kavmi Şehri Sodom Gomore

🎯Erra Destanı ve Babil, Asur Yazıtlarında da Sodom Gomore ve Ölü Deniz’in orada geçen büyük bir savaştan ve yıkımdan bahseder. İbrahim, daha sonra Yehova ile karşılaştığı yere gidip yok olan şehri izler. Yehova, İbrahim’i uyarır ve Mısır’a destek gitmek için Sina Yarım Adası’nı kullanmamasını söyler. Hatta hiç yerinden ayrılmamalıdır.

Erra Destanı ve Babil, Asur Yazıtlarına Göre Atom Bombası

Sümer denilince aklımıza muhteşem uzay ve evren bilgilerini arkalarında bırakıp tarih sahnesinden çekilen ilginç imparatorluk gelir. 12. Gezegen dünyanın ve dünya üzerindeki yaşamın oluşmasında büyük yere sahiptir. Dünyadaki yaşamın tohumları bu gezegenden atılmış ve Anunaki halkı gezegenerinden dünyaya inip burada gelişmiş bir medeniyet kurmuştur. Tabii ki bunların hepsi eski taş tabletlerde yazan bilgiler.

Zamanla krallıklar kurulur. Tanrılar ~ki buradaki Tanrı ifadesi dinsel bir anlam taşımaz. Insan üstü gökyüzüne çıkabilen, tehlikeli silahları olan üstün varlıklardır.~ kendi şehirlerine çekilmiştir. Insan ve yarı tanrı krallıklar arasında bitmez tükenmez bir çekişme vardır. Herşeyin halkı kendi Tanrı kralına inanır ve diğer tanrıların hükümdarlık alanında değildir. Krallar ve tanrılar kendi hükümdarlık alanlarını kurmak için kıyasıya savaşırlar.

Hitit ülkesinde sürgünde olan Tanrı Marduk, aşağı dünyaya yani Mısır’a doğru ilerlemeyi ve odaları da hükümdarlık alanına almayı düşünür. Ibrahim de Harran’dan yola çıkar. Sözü geçen ve tanrıların sözcüsü olan biri olarak savaşları durdurmak ve kendi tanrısının isteğini yapmak ister.

Marduk; Babil’e girer. Marduk kutsal bölgelere saygısızlık etmiştir. Tanrıların yaşadıkları yerler kutsaldır. Babil ve çevresi Marduk ve Nabu’ya geçer. Marduk, babası Enki’ye en büyük Tanrı Anu’nun 7 silahının yerini sorar ama bulamaz. 7 ölüm silahını Erra ve Ninurta haberci tanri Gibril’e ölüm silahlarının yeri sorar. En sonunda silahları bulurlar.

Lut Kavmi Nasıl Helak Oldu? Atom Bombası Teorisi
Lut Kavmi

Sodom Gomore Neden Yıkıldı? Lut ve Ailesi

Erra ve Ninurta önceden belirledikleri hedeflere ölüm silahlarını gönderirler. Yerden gökyüzüne doğru bir ışık saçılır her yer bem beyaz olduktan sonra müthiş bir rüzgar ortaya çıkar ve sonra gökyüzüne kara bulutlar hücum eder ve her yer karanlık bulutlarla kaplanır. Erra destanına göre bu silah denizde bir yarık açıp denizi ortadan yarar…

Savaş sonunda bütün karşı taraf tanrılar ve insan destekçileri yok edilmiş olur. Büyük tanrılar yandaşlarına yer altında saklanmalarını tembihler ve yanlarında asla su ve yiyecek olmamalıdır çünkü yiyeceklere “ruh dokunmuş” (kaynaklarda bu benzetme nükleer patlama sonrası oluşan radyasyon olaabileceği biçimindedir) olabilir. Daha sonra korkunç ışıklarla ve rüzgarlarla gökyüzünü kaplayan bulut ve duman başka şehirlere de uğrar geçtiği her yere ölüm getirir.

Sümer’de ve Tarih Öncesi Çağlarda Eşcinsellik

Babil, Asur taş tabletlerinde ve destanlarda anlatılana göre bir savaş ve nükleer bir felaket ile Lut kavmi yok edilir. Eş cinsellik konusu bu yazıtlarda geçmez. Sümer tapınaklarında mabed fahişeliği yapılır ve burada erkek fahişeler de bulunur ve eş cinsel ilişki normal kabul edilir. Fahişeler elde ettikleri gelirleri mabede bağışlarlar.

➡️ Erkek (eşcinsel) mabed fahişeliği konusunu okumak için buraya dokunun.

Lut Kavmi Nasıl Helak Oldu? Atom Bombası Teorisi
Lut ve Ailesi

Lut Kavmi Eşcinsel miydi?

Sayfada bahsedilen kaynaklara ve özellikle destanlara göre Lut halkı eşcinsel değildi. Oradaki büyük yıkımın nedeni çok büyük yok edici silahtı. İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’da kullanılan iki atom bombası gibi.

Bitirirken, bu olaylar mitolojik fantastik bir hayal ürünü olarak görülse de olayların geçtiği yerlerde ki incelemeler, arkeolojik kazılar, bulunan yazıtlar birbirini destekler biçimdedir. Günümüzde uzaylı dediğimiz yaşam formlarına Sümerliler göksel arabaları olan tanrılar demişler… Tabii ki bize öğretilen klasik bilgileri tamamen unuttuğumuz da farklı konuları düşünebiliriz. Bu yazıdaki tek amaç bildiğimiz ve bize anlatılan her şeyin değişik bir versiyonunun da olduğunu göstermekti…

Çok yönlü düşünmek ve zihinsel aydınlanma; temiz bilgi ve bilimsellik belki de bizim daha üst bir yaşam formuna hızla evrilmemize neden olacak. Belki de en büyük sorunlarımızı çözeceğiz… Bugün dünyada Sodom ve Gomore’deki büyük yıkımın, acıların, yerle bir olan şehirlerin, ölen insnaların örneklerini Orta Doğu’da ve dünyanın çok yerinde yaşıyoruz. İnsanlık değişmiyor.

6000 bin yıl sonra günümüzün bütün bu katliamlarını ve savaşlarla yok olan şehirleri ve insanları mitolojik bir anlatımla değerlendirelim. Nagazaki ve Hiroşima’nın eşcinsellik yüzünden tanrı tarafından yok edildiği ni söyleyebiliriz, tıpkı Sodom ve Gomore gibi…

Bütün, din, ırk, dil, cinsel ayrımları bırakmayı yaşamı ve insanı, dünyayı, sevmeyi kendimize insanlık görevi yapmamız dileği ile…

Kaynak Kitaplar:

Yorumlar

WORDPRESS: 0