Mitoloji Sözlüğü Azra Erhat Yunan Mitolojisi Mitler ve Tanrılar

Ana SayfaKitap YorumlarıMitoloji Gizem

Mitoloji Sözlüğü Azra Erhat Yunan Mitolojisi Mitler ve Tanrılar

Mitoloji Sözlüğü Azra Erhat Yunan Mitolojisi Mitler ve Tanrılar. Mitoloji denilince aklımıza genellikle Yuna ve Roma mitolojisi gelir. Haksız da deği

Dinlerin Kökeni Benzerliği Kutsal Kitaplar ve Sümer Bağlantısı
Tanrının Öyküsü Robert Winston Kitap Özeti İncelemesi
Zincire Vurulmuş Prometheus Kitap Özeti Konusu Alıntılar

Mitoloji Sözlüğü Azra Erhat Yunan Mitolojisi Mitler ve Tanrılar. Mitoloji denilince aklımıza genellikle Yuna ve Roma mitolojisi gelir. Haksız da değiliz gezegenlere, gezegen uyduları cisimlerine, yıldız sistemlerine kadar Yunan mitolojisi tanrılarının adlarını veririz. Dünyada en çok bilinen mitler, tanrılar, canavarlar bu kültüre aittir. Tabii ki bu mitolojinin kaynağı da Mısır’a dayanır. Mitoloji sadece boş öykülerden, akıl almaz kahramanlardan, canavarlardan ibaret bir hayal ürünü değildir. Zamanla gerçek anlamını yitirip sadece hayal ürünü olarak algılanan mitoloji aslında insan türünün geçmişine ışık tutan çok gizli bilgileri de içerir. Konumuz bu değil biliyorum. Ama bilime, bilgiye karşı çıkan bazı kapalı ve karanlıkta kalmış zihinlerin mitolojiye “kem gözlerle” baktıklarını biliyorum. Mitoloji sözlüğü ya da sözlükleri arasında epeyce ünlü bir yere sahip Azra Erhat’ın sözlüğünde sıra.

Kitaplar aydınlık ve özgürlüktür. Düşünlerimiz zincirlerini kitaplar sayesinde kırar. Menüden yüzlerce kitaba ulaşabilirsiniz. Yukarıdaki renkli düğmelere dokunarak en popüler ve en aydınlık kitaplara hızlı erişi sağlayabilirsiniz. Yorumlarınızı önemsiyoruz, düşüncelerinizi bizimle paylaşmanız bizim için çok önemli.

Mitoloji Sözlüğü Azra Erhat Yunan Mitolojisi Mitler ve Tanrılar
Azra Erhat Mitoloji Sözlüğü 

Mitoloji Sözlüğü Azra Erhat Yunan Mitolojisi Mitler ve Tanrılar

Kitabın bir özeti yoktur. Sözlüğün özeti çıkarılmaz. Kitapta çok iyi bir önsöz var. Mythos ve Muthologia (mitos ve mitoloji) kelimeleri üzerinde duruluyor. Mitoloji kelimesi Yunanca, “mythos” “epos” “logos” sözcüklerinden oluşur. Önsözde Heredot, Platon, üzerinden mitolojinin hem kelime anlamı hem de mitolojisinin doğusu inceleniyor. Tragedya, Troya, Akdeniz Mitolojisi ve yakın çevre mitolojilerinin etkileri inceleniyor. Tanrılar, tanrıçalar, efsaneler, yerler, canavarlar yeterince geniş anlatılıyor. Sözlükler genelde çok yüzeysel anlatıma sahiptir. Ama Azra Erhat yapıtı popüler bilgi sahibi olmak için yeterli bir kitap. Önemli kişiler, olaylar, efsaneler sayfalar boyunca tatmin edici bir yeterlilikle anlatılıyor. Yunan mitolojisi, tanrıları, efsaneleri, canavarları ve bütün gizemleri ile bu kitaba sığmış durumda. Zincire Vurulmuş Prometheus, Odysseia, İlyada, Theogonia – İşler ve Günler, Elektra, gibi Azra Erhat’ın genelde Sabahattin Eyüboğlu ile yaptığı çevirileri arasında yer alıyor. Özellikle kitaplardaki önsözleri bile tek başına müthiş birer kaynak.

Kitap Harici Mitoloji ile İlgili Son sözlerim

Mitoloji geçmişin gizemlerini günümüze taşır. Özellikle arkeolojik bulgular ile mitolojik anlatımlar birleşince yaşamın ve insanın sırları da açığa çıkıyor. Özellikle Sümer mitolojisi ve Sümer kültürü çok ilginçtir. Şu anki inançlar ve geleneklerin çoğunun kaynağı Sümerlerdir. İsanın yaratılışı, evrenin yaratılışı, insanın tanrılara ibadet yani çalışmak için yaratılması gibi yüzlerce ortak nokta vardır. Tanrı Enki tarafından yaratılış odalarında Homo Erektus kadınının yumurtalarından yaratılması da ilginçtir. Yunan mitlerindeki otomatlar, uçan nesneler, gözlerinden alev saçan canavarlar, bakışları ile insanı öldüren varlıklar sadece hayal ürünü değildir.

Popol Vuh, Peygamber Enok’un Kitabı, Hanok’un Gizemleri, Baruh’un Kıyameti, Rig Veda gibi antik çağların kutsal metinleri ilginç bilgiler ile doludur. Kutsal dinlerin neredeyse en meşhur anlatıları, öğretileri bu kitaplarda da vardır. Mitolojideki uçan arabaları ile yeryüzüne inen tanrıların tasvirleri, Hezekiel Paygamber’in aski ahitteki tanrıyla görüşmesi bize hep dünya dışı bir şeyleri hatırlatıyor. Üstün teknolojileri ile yeryüzünde var olan ve ilken insanlarca tanrı olarak kabul edilen bu varlıklar kimdi? Kusal kitaplardaki Eyüp, Yunus peygamber kıssaları, Âdemle Havva anlatısı antik çağ anlatılarında da vardır. Peygamber Enok gökyüzüne bir araç ile çıkar. Orada insana ve yaşa dair dersler alır. Bu bilinen ilk miraç olayıdır. Kısacası mitoloji insanlığın gizemlerini arayacak bilgiye sahiptir.

3.0
TOPLAM PUAN
Genel Kitap Puanlaması
Mitoloji Sözlüğü Azra Erhat Puanlaması

Yorumlar

WORDPRESS: 0