Peygamber Enok’un Kitabı ve Gizemli Kutsal Kitaplar

Ana SayfaGizem Mitoloji

Peygamber Enok’un Kitabı ve Gizemli Kutsal Kitaplar

Peygamber Enok'un kitabı ve tarih öncesi çağlara ait kutsal kitaplar ve bütün kültürlerdeki destanlar ve anlatılar dinlerin nasıl başladığını ve yeryüzüne inen uzaylı astronot tanrılardan bahseder?

Popol Vuh Mayaların Kutsal Kitabı Özeti Konusu İncelemesi
Kur’an İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni Konusu İncelemesi
Dinlerin Kökeni Benzerliği Kutsal Kitaplar ve Sümer Bağlantısı

Peygamber Enok’un Kitabı ve Gizemli Kutsal Kitaplar hangileridir? Kutsal kitap denildiğinde aklımıza Eski Ahit (Tevrat) Yeni Ahit (İncil) ve Kur’an gelir. Fakat üç büyük dinin kitabının dışında, hepsinden asırlar önce yazılmış kutsal kitaplar vardır. İşin ilginç tarafı bu kitaplarda yazılanlar şu anki dinlerin temelleri gibidir.  Genellikle Maya’larrın Kutsal Kitabı Popol Vuh, Etiopya (Habeşistan) Kutsal Kitabı Peygamber Enok’un kitabı gibidir. Tarih öncesi medeniyetler sadece dini kitaplar değil sırları hâlâ çözülemeyen hatta okunamayan kitapları da barındırırlar. Bu kitaplar uzaylı tanrılar tarafından insana verilmiştir. Yeryüzüne yukarıdan Cennet’ten inen tanrılar insana astronomiyi, tarımı, metalürji, savaş teknolojilerini öğretir ve tekrar göğe yani cennete çıkarlar. İnsanlar ise yeryüzünde dev mabetler inşa ederek hem tanrıların kutsal emanetlerini saklarlar hem tanrıların geleceği günü beklerler, çünkü tanrılar tekrar geleceklerine söz vererek cennete gitmişlerdir.

Peygamber Enok’un Kitabı ve Gizemli Kutsal Kitaplar

Enok, Kur’an’daki İdris Peygamber’dir. Hanok, Enoş, Hermes, Toth gibi çeşitli adları vardır. Peygamber Enok’un Kitabı aslında çeşit çeşittir, tek bir kitap değildir. Enok’un Kitabı çok ilginçtir. Miraç olarak bildiğimiz olay burada da karşımıza çıkar. Enok, Tanrıların melekleri tarafından gökyüzüne çıkarılır. Önce vücuduna bir sıvı sürülür sonra özel bir kıyafet giydirilerek, büyük bir gürültü ve ateşler içinde göklere yükselen bir göksel araba ile cennet olarak tabir edilen bir mekâna çıkar.

Peygamber Enok'un Kitabı ve Gizemli Kutsal Kitaplar
Peygamber Enok’un Kitabı

Bu mekânda melekler bir yere kadar kendisine eşlik eder daha sonra melekler yetkileri olmadığı katlara çıkamayacakları için Enok (Enoş, Hanok ya da) tek başına tahtında oturan tanrının huzuruna çıkar. Burada kendisine “hızlı yazım” kamışı verilir ve yaşama, evrene, astronomiye dair, tanrıların kimliklerine dair her şeyi yazar. Ve Enok’a ölümsüzlük verilir. Ölümsüzlük verilen ölümlü olarak Tanrıların arasına katılmaya hazırdır. Tekrar dünyaya inerek yazdıkları yüz kitabı oğluna verir. Bu kitaplar ne pahasına olursa olsun saklanacaktır. Bu kitaplar geleceğin insanın anlayacağı şekilde yazılmıştır.

Hezekil Peygamber ve UFO

Peygamber Enok’un Kitabı ilginçtir. Düşmüş meleklerden bahseden bölümlerde cennete yani gökte uzay mekiklerine benzeyen araçlarla yörüngede bekleyen uzaylı astronot tanrılar isyan çıkarıp yeryüzüne inerler. Yeryüzünde insanların kadınları ile seks yapıp onlardan çocuklar yaparlar. Bu tanrıyı kızdırır. Tabii ki metinde uzaylı astronotlar, uzay mekiği, astronot kıyafetleri açıkça yazılmasa da tariflerden anlaşılan Enok’un uzaya bir uzay aracı ile astronot giysisi içinde çıktığıdır. Sonra ana gemiye geçer orada geminin kumandanı yani tanrı ile görüşür. Metinde yeryüzündeki tanrılardan, tufandan bahseder.

Hezekiel Tapınağı
Peygamber Enok’un Kitabı Hezekiel Tapınağı

En ilginç bölümlerden biri de sayfalarca süren astronomi bilileri, ay, gün, yıl hesaplarıdır. Bu hesaplamalar şu anki modern astronominin neredeyse aynıdır. BU bilgileri Enok’a tanrı verir ve Enok dünyaya iner oğullarına durumu anlatır. Sonra da 100 kadar kitap bırakır ve ateşler saçan uçan arabaya binerek gökyüzüne tanrıların katına çıkar. Tanrılar bir gün tekrar yere inip, insanları hesaba çekecektir. Peygamber Enok’un Kitabı değişik bir sürüm da Hanok’un Gizemleri Baruh’un Kıyameti adlı kitap da Slav sürümüdür.

Peygamber Enok'un Kitabı ve Gizemli Kutsal Kitaplar
Popol Vuh

Gizemli Kutsal Kitaplar Popol Vuh ve Voynich el yazması

Peygamber Enok’un Kitabı kutsal kitap olarak (Etiopya)  Habeşistan’ta Hristiyan kilisesince kabul edilir. Kitapta bahsedilen ve Enoş’un yazdığı 100 kitap nerededir? Bu kitaplar gizli yerlere saklanmış olabilir mi? Erich Von Daniken’in Tarih Yanılıyor adlı kitabında bu kitaplardan birinin sırrı hala çözülemeyen ve okunamayan Voynich el yazmasının olabileceğini söylüyor.

Mayaların kutsal Kitabı Popol Vuh, Peygamber Enoş’un Kitabı gibi devlerden, gökyüzünden yere inen kanatlı kutsal varlıklardan bahseder. Uçan arabaları ile yeryüzüne inen tanrılar İnsanı pek çok denemenin sonucunda yaratır. İnsanı kendilerine çalışmaları ve ibadet etmeleri için yaratırlar. Yine Babil Yaratılış Destanı’nda da Tanrılar insanı kendi suretlerinde, kendilerinden ruh vererek kilden yaratırlar. Popol Vuh’ta da tanrı insanı pek çok madden yaratmaya çalışır. Tanrılar, yanlış yaratılmış ve hatalı insanları çoğalmamaları için sel ile yok eder. Bu insanlar ağaçtan yapılmıştır, tıpkı Pinokyo gibi.

Peygamber Enok'un Kitabı ve Gizemli Kutsal Kitaplar
Voynich El Yazması

Kısacası tarih öncesi bütün kutsal kitaplar şu anki dinlerin temelini oluşturmuş gibidir. Bütün kutsal kitaplar, destanlar, hangi kültüre ait olduğu fark etmeksizin uzaydan yeryüzüne inen tanrılardan, sonra bu tanrıların geri cennete yani göklere çıkmasından bahseder. İnsanlar tanrıların dönüşü ve konaklama yerleri olarak tapınaklar yapmıştır. Hem uzayı gözetlemişler hem de burada kutsal emanetleri saklamışlardır. İnsanın yaratılışı, ilk insan, insanın yaratılış amacı hep aynıdır. Yine uçan melekler, ateş saçan oklar, devasa ateş toplarını andıran uçan diskler de tarif edilir. Peygamber Hezekiel’in tanrılarla karşılaşması da ilginçtir. Bir tanrı ile değil de büyük bir uzay aracı ile karşılaşmıştır. Yine insana benzetilen iniş kapsüllerini şu anda NASA’nın iniş kapsüllerinde görüyoruz. Geçmişin taş devri insanları bu makineleri tanrını yüzüne benzetmiştir.

Kaynaklar ve Okuma Tavsiyeleri

Peygamber Enok’un Kitabı The Book of Enoch, Hermes yayınları
Popol Vuh, Charles Etienne Brasseur de Bourbourg, CBN Yayınları
Tarih Yanılıyor, Erich von Daniken, Artemis Yayınla

Yorumlar

WORDPRESS: 0