Primer Kapsül 2004 Filmi Ne Anlatıyor Konusu ve İncelemesi

Ana SayfaFilm Dizi

Primer Kapsül 2004 Filmi Ne Anlatıyor Konusu ve İncelemesi

Aron ve Abe yaptıkları zaman makinesi kapsülü ile geleceğe giderek borsadan para kazanırlar. Tabii ki zamanda yer değiştirmelerinde kedilerinin klonlarını yani izlerini bırakırlar.

Alice Aelliseu (2020) Zaman Yolculuğu Temalı Dizi
Yarının Sınırında Edge of Tomorrow 2014 Film Konusu Özeti
Looper Tetikçiler 2012 Zamanda Yolculuk Konulu Film

Primer Kapsül 2004 Filmi Ne Anlatıyor Konusu ve İncelemesi. Zamanda yolculuk konulu filmler arasında pek de anlaşılamayan bir yapım. İzleyiciler filmi yani zaman yolculuğu temasını, sebep sonuç ilişkisini, gerçekliğin ve zaman çizgilerinin çoğalmasını bu filmde anlayamayacak, çünkü karışık bir anlatımı var. Fakat zaman yolculuğu konulu filmler aslında hep aynı şeyleri konu eder. Geçmişi değiştirmek, geleceği değiştirmek ana temadır. Yine paralele evrenler de zaman yolculuğunun konusudur. Şimdi filmin ne anlattığına Primer Kapsül filminin konusu nedir sorularına geçelim.

Özellikle sebep-sonuç ilişkisi; zaman döngüleri; paradokslar ve zamanın doğrusal hareketi ve gerçeklik algısı hakkında önceden bilimsel ve felsefi bir şeyler bilmek gerekli. Tabii ki film anlamsız ya da işe yaramaz değil. Sadece meraklısına ve konudan anlayana yapılmış bir film. Popüler bilim okuması yapan izleyici filmden zevk alacaktır. Filmi anlamak için biraz bilgi sahibi olmak gerekli.

Primer Kapsül 2004 Filmi Ne Anlatıyor Konusu ve İncelemesi

Film, 2004 yapım. Görüntü çok farklı yani amatör bir yapım gibi görünebilir. Ama film hiç de amatörce değil. Aron ve Abe yaptıkları zaman makinesi kapsülü ile geleceğe giderek borsadan para kazanırlar. Tabii ki zamanda yer değiştirmelerinde kedilerinin klonlarını yani izlerini bırakırlar. Asıl ve kopyalar arasında yaşanan bir çatışma olsa da parçaları izleyicinin birleştirmesi gerekiyor.

Abe ayrıca kendi kapsülünü yaparak gizlice tekrar geçmişe yolculuk yapar. Çoğalan kopyalar, değiştirilen geçmiş işleri içinden çıkılmaz hale sokacaktır. Her zaman yolculuğu filminde olduğu gibi Primer’de de nedensellik sorunu var. İlk sebep neydi? Zaman çizgileri her değiştiğinde bir öncekinde yaşananlar hiç yaşanmadığına göre ilk olaylar zaman yaşandı? İşte zaman yolculuğunun felsefi sorunlarından sadece 3 tanesiydi bunlar. Filmde de bu tür felsefi sorunları bulacaksınız.

Primer Kapsül 2004 Filmi Ne Anlatıyor Konusu ve İncelemesi
Primer Kapsül 2004

Primer Kapsül Filmi Ne Anlatıyor?

Filmde matematik formüller, diyagramlar gibi matematik denklemlerden söz ediliyor. Zaman felsefesi özellikle karmaşıktır. A noktasından B noktasına zamanda ilerleyen nesneyi, makine tekrar A gönderir. Mühendis arkadaşlar, B noktasında kapsülden ayrılıp, tekrar kapsüle girip ilk zamana geri dönmeyi başarırlar. Bu keşif ile makinenin daha büyüğünü yapan arkadaşlar bu kapsül makinelerde zamanda yer değiştirir giderler.

Zamandaki her hareketlerinde birer kopyalarını da çıkarırlar. Her kopya tekrar kapsüle girerek yaptıkları zaman atlamalarında tekrar kendi kopyalarını oluştururlar. Yani her zaman çizgisinde, her döngüde arkadaşlar gölgelerini oluştururlar. Bu zaman atlamalarını içe içe girmiş halkalar gibi düşünebiliriz.

Primer Kapsül 2004 Filmi Ne Anlatıyor Konusu ve İncelemesi
Primer Kapsül 2004

Aslında makine hareketsizdir. Makine bir nevi kapsülün entropisini sabit tutar. Fakat filmde kapsülün tam olarak nasıl çalıştığını anlamak imkansız. Makinenin entropiyi sabit tutar yani dışarıdaki zaman akışından etkilenmez. Bu imkansızdır. Her bağımsız kopya ve Abe kendi özel makinesi ile zamanda her yer değiştirmesinde aynı zaman çizgisinde üst üste binmiş kopyalar kopya olacaktır. Hepsi de birbirinden saklanacak ya da Abe hepsini öldürecektir.

Filmde başlangıçtan beri aslında hepsi kopya olabilir. Filmde partideki silahlı saldırıyı engellemek, borsadan para kazanmak için yapılan her zaman yolculuğu aslında birbirinden bağımsız olarak farklı zaman çizgilerindeki kopyaları etkiler. Yani bir kopya borsada zengin olurken diğeri olmayacaktır. Filmde konunun anlatılış biçimi çok karmaşık ve tabii ki yetersiz. Filmde kopyaların yaptıkları eylemlerin etkilerini görmek de imkansız. Sonuçların sebeplerden önce gelmesi konusu için Tenet filmini izlemelisiniz. Buraya dokunarak Tenet filmine ulaşabilirsiniz.

Nedensellik sorunu zamanda yolculuğun en büyük çelişkisidir. Kim kimin nedenidir? İlk neden hangisidir? Filmde yine bu sorunun cevabını arayacak alan olan izleyiciyi zor anlar bekliyor. Kapsüllere birbirlerinden habersiz giren arkadaşlar, artık onlarca kopyaları ile karşılaşırlar. Farklı zaman çizgilerinde farklı kişililere bölünen arkadaşlar artık kendilerine tuzak kuracaktır. Time Crimes, Suç Zamanı adlı filmde kopyalara ayrılmak ve her kopyanın kendi ile mücadelesi daha anlaşılır konu edilir. Yine Geleceğe Dönüş film üçlemesinde Dr. Brown, Marty McFly’ı geçmişe iki defa gönderir. Aynı zaman diliminde iki tane Marty McFly vaar olur biri gölge diğeri asıldır. Eski yani ilk zaman yolculuğu yapan gölge, ikinci asıldır.

Film Puanlaması IMDb

6.2
TOPLAM PUAN
Konu: 7
Oyunculuk: 6
Görüntü: 6
Akıcılık: 6
ZY Anlatımı: 6
Primer Kapsül 2004 Filmi Ne Anlatıyor Konusu ve İncelemesi

Yorumlar

WORDPRESS: 0