Sicim Teorisi Nedir? Evren Kaç Boyutlu? ve Paralel Evrenler

Ana SayfaBilim

Sicim Teorisi Nedir? Evren Kaç Boyutlu? ve Paralel Evrenler

Klasik kuram bize maddenin yapıtaşının elektron ve kuark olduğunu söyler. Ve maddenin temel yapı taşları da uzayda bir boyutu olmayan noktacıklar gibidir.

Ceviz Kabuğundaki Evren Kitap Konusu Özeti İçeriği
Hologram Nedir? Hologramda mı Yaşıyoruz? Evren Hologram mı?
Her Şeyin Teorisi Nedir? Stephen W. Hawking Kitabı

Sicim Teorisi Nedir? Evren Kaç Boyutlu? ve Paralel Evrenler Sicim (Teorisi) kuramı ya da String theory nedir? Evrenin gizli 11 boyutu nerededir? Yaşamda her şey enerji midir? “Maddenin en küçük yapı taşı” değiminin artık bir anlamı kalmadı. Atom altı parçacıklar aslında iki boyutlu sicimlerden oluşur. Lord Kelvin 1900 yılında modern fiziğin artık her şeyi keşfettiğini; bundan sonra keşfedilecek hiç bir şey kalmadığını deklare etmişti.

Tabii ki Kelvin’in gaflarını saymakla bitiremeyiz. Kelvin, bu sözleri söylediğine pişman oldu. Fakat kimine göre Kelvin başka bir şey söylemek istemişti. Fiziğin artık sonuna geldiğimizi söylemek istememişti. Görelilik, Kuantum Kuramları, Sicim Kuramı (String theory) Evrenin genişlemesi, atomun bölünmesi gibi gelişmeler ve daha onlarca hatta yüzlercesi keşfedildi. Sicim Kuramı (String theory) temel parçacıkların, aslında iki boyutlu titreşen enerji ve bilgi yüklü parçacıklar olduğunu öngörüyor. Yani yaşamın özü enerji ve bilgidir.

Bilimle, daha fazla bilgelikle aydınlanacağız. Zihnimizin karanlık koridorlarından aydınlık bir evrene ulaşmak için daha çok bilmeye okumaya ihtiyacımız var. Yukarıdaki düğmeler sizi en popüler kategorilere götürecek. Daha fazlası için menüye bakabilirsiniz.

Sicim Teorisi Nedir? Evren Kaç Boyutlu? ve Paralel Evrenler
Sicim Teorisi Nedir?

Sicim Teorisi Nedir? Paralel Evrenler Gerçek mi?

Klasik kuram bize maddenin yapıtaşının elektron ve kuark olduğunu söyler. Ve maddenin temel yapı taşları da uzayda bir boyutu olmayan noktacıklar gibidir. Hatta Rus matruşkaları gibi her bir parçacık iç içe geçmiştir. Atomu bir matruşka gibi düşünebiliriz.

Şimdi gelelim sicim kuramına: Bu kuram bize elektron ve kuarkların temel parçacıklar olmadığını söyler. Ayrıca madde parçacıklarının nokta benzeri yapısı da bulunmaz. Kurama göre herşey sicim adı verilen titreşen enerji iplikçiklerinden oluşur. Sicimler tek boyutlu, kalınlıkları olmayan sadece uzunluğu olan varlıklardır. Sicimler atom çekirdeğinden yüz milyon kere milyon kat (10-33 cm) daha küçüktür.

Sicimler pek çok titreşim desenine sahiptirler. Her bir farklı titreşim deseni ya da titreşim rengi ile evreni oluşturan ya da evrene etki eden farklı bir parçacık oluşur. Bunu bir keman teli gibi düşüne biliriz. Her farklı titreşim farklı bir notada ses çıkarır. Sicimlerin her farklı titreşimi farklı bir parçacık türüne denk gelir.

Sicim Teorisi Nedir? Evren Kaç Boyutlu? ve Paralel Evrenler
Sicim Teorisi

Evren Kaç Boyutludur?

Hermetik bilgilerin yer aldığı Kybalion kitabındaki titreşim prensibine göre evrendeki her şey sürekli titreşir ve hareket eder. Titreşimin bir ucunda ruh diğer ucunda ise kaba madde biçimi vardır. Bu ifadeler, modern bilimin sicim kuramına çok benzeyen bir açıklamadır.

Ayrıca bio-enformasyonel rezonans tıbbı her her hastalığın farklı frekansının olduğunu savunur. İlaçlar kişinin ve hastalığın titreşimine göre verilmelidir, ilaç hastalığın titreşimi ile rezone olarak hastalığı iyileştirebilir denilir. Ve bu konuda çok ciddi çalışmalar vardır.

Sicim (String) Teorisi Nedir?

Sicim Teorisi nedir? 1980’li yıllarda John Schwarz ve Michael Green’in uğraşları ile tekrar atağa kalkan tabiri yerinde olacaksa şahlanan sicim kuramı o kadar ilginç ki rüyalarınıza girebilir. Mikroskobik dünyanın çok daha altı bir evren, atomun yanında dev gibi durduğu bir “dünya” insanı tabii ki etkiler. Sicim teorisini ve süper simetri ilk başta anlaşılması zor olsa da daha sonrasında okunması keyif veren bir şiir gibi insana haz veren bir evren şiiri, kozmik, matematik bilimsel bir şiir sanki. Her bir titreşim ayrı bir nota ayrı bir şiir dizesi gibidir.

Bilindiği madde atomlardan oluşur. Atomları çevreleyen elektronlar vardır. Atom çekirdeğinde proton ve nötronlar yer alır. Proton ve nötronlar ise, kuarklardan oluşur. Klasik bakış açısına kuarklardan aşağısında bir şey bulunmaz ve madde bu boyutta küçük noktalar şeklinde görünür.

Planck Sabiti ve Evrenin Oluşumu
Planck Sabitleri Sayıları ve Evren

Planck Uzunluğu (Sabitleri) Nedir?

“İşte sicim kuramının fark yarattığı yer burasıdır. Sicim kuramı elektron ve kuarkların sıfır boyutlu parçacıklar olmadığını öne süren klasik bakış açısına meydan okur. Sicim kuramına göre, her parçacık aslında sicim adı verilen, minik ve titrenim gösteren bir enerji iplikçiğidir. Bu titreşen enerji iplikçiklerinin kalınlıkları olmadığı, yalnızca uzunlukları olduğu için tek boyutlu varlıklar olarak kabul edilirler. Ama sicimler çok küçük, tek bir atomun çekirdeğinden yüz milyon kere milyon kat (10-33) küçük olduğundan, en gelişmiş atom çarpıştırıcılarında incelendikleri zaman bile nokta olarak görünürler.” (Evrenin Dokusu, Brain Greene, S. 416)

Sicim Teorisi Nedir? Evren Kaç Boyutlu? ve Paralel Evrenler
Sicim Teorisi Nedir?

Sicim Teorisi, Madde Nasıl Oluştu? Evrenin Şekli Nasıldır?

“Sicim kuramına göre, yalnızca bir temel yapı taşı vardır ” sicim- ve farklı parçacık türlerinin çoğu, sicimin gösterebileceği farklı titrenim desenlerini simgeler. Bu tıpkı bir keman telinde olup bitenlere benzer. Bir keman teli çok farklı şekillerde titreyebilir ve biz her deseni farklı bir müzik notası olarak ağılarız. “Farklı müzik notaları yerine, sicim kuramındaki farklı titrenim desenleri, farklı parçacık türlerine karşılık gelir.” Tek bir sicim türü, çok farklı titrenim desenleri sergileyerek çok farklı parçacık türleri oluşturabilir.” (a.g.e, 420)

Tekrar aynı kitaptan gravitonun özelliklerini sicim kuramına nasıl dâhil edildiği ile ilgili paragraftın bir kısmını yazıyorum. En önemlisi de, Schwarz ve Scherk’in 1942’de gösterdiği şeyin, gravitonun bütün özelliklerini gösteren bir titrenim deseni olduğu, bu nedenle de kütle çekim kuvvetinin, sicim kuramının kuantum mekaniksel yapısı içinde yer aldığıdır. Böylece titreşen sicimlerden yalnızca madde parçacıkları ortaya çıkmakla kalmaz, haberci parçacıklarda -hatta kütle çekim parçacığı da- ortaya çıkar.

“Ve böylece, kütle çekimi ve kuantum mekaniğini birleştirmeye yönelik ilk başarılı yaklaşımı sağlamasının ötesinde sicim kuramı, bütün maddenin ve bütün kuvvetlerin birleşik tanımını yapma kapasitesini ortaya koydu” (a.g.e, 421)

Sicim Teorisi Nedir? Evren Kaç Boyutlu? ve Paralel Evrenler
Sicim Teorisi Nedir?

11 Boyutta Titreşen Sicimler Evrenin Gizli Boyutları

Sicim kuramına göre, bir parçacığın kütlesi (Einstein büyük kütleli cisimlerin çekim kuvvetlerinin de o ölçüde büyüyeceğini açıklamıştır) titreşen sicimin enerjisidir. Ağır olan parçacık çok daha hızlı ve çok daha şiddetli titrer. Bu nedenle daha fazla enerji ortaya çıkar, çok daha fazla enerji ise (E=mc2) Einstein’ın denkleminde de olduğu gibi daha fazla kütle demektir. Kütle arttıkça, çekim kuvveti de artar. Bu da sicim kuramını ve kütle çekim ile ilgili ortaya koyduğu açıklama. Her bir titreşen sicimin ( Spini 1 ya da 1/2 ) titreşim desenin farklı parçacığa denk gelmesine de süper simetri denilir.

Sicim Kuramı ve Evren 11 Boyutlu mu?

Sicimler ve simetri derken gizli boyutlar kavramı ortaya çıkmıştır. Bir çıkmazda olan, batmak ile çıkmak arasında olan kuram daha ilginç yeni bir yüz ile kendini göstermiştir o da: gizli boyutlar. Alman matematikçi Theodor Kaluza, matematik denkleri ile keşfettiği dört uzay bir de zaman olmak üzere toplam beş boyut bulunduğunu iddia etmiştir. Daha sonra 1926 yılında fizikçi Oscar Klein uzayın dokusunda kıvrılmış bulunan görülmeyecek kadar küçük boyutların olabileceğini ileri sürdü. Bu boyutlar (10-33 cm Planck ölçeği) o kadar küçük olmalıydılar.

🎈Kaynaklar

 1. Brain Greene: Evrenin Dokusu, Evrenin Zarafeti, Saklı Gerçeklik
 2. Michael Gvillen: Dünyayı Değiştiren Beş Denklem
 3. Kenneth W. Ford: 101 Soruda Kuantum
 4. Çağlar Sunay: 50 Soruda Evren
 5. John Gribbin: Çoklu Evrenler Kuantum Fiziğinin Evrenleri
 6. Stephen Hawking: Zamanın Daha Kısa Tarihi,  Her Şeyin Teorisi, Ceviz Kabuğundaki Evren
 7. İbrahim Semiz: 50 Soruda Görelilik Kuramları
 8. Harald Fritzsch: Yanılıyorsunuz Einstein
 9. Sezen Sekmen: Parçacık Fizği (En Küçüğü Keşfetme Macerası)
 10. Michio Kaku: Einstein’dan Ötesi, Einstein’ın Evreni
 11. Marc Graud: Büyük Patlamanın Işığı

Yorumlar

WORDPRESS: 0