Sokrates Öncesi ve Sonrası Özeti İncelemesi

Ana SayfaKitap Yorumları

Sokrates Öncesi ve Sonrası Özeti İncelemesi

Sokrates Öncesi ve Sonrası Özeti İncelemesi. Francis Macdonald Cornford'un en ünlü felsefe kitapları arasına giren yapıtı. Kitap antik felsefe, Sonra

Böyle Söyledi (Buyurdu) Zerdüşt Kitap Özeti Konusu İncelemesi
Sis Miguel de Unamuno Kitap Özeti Konusu İncelemesi
Epikuros Madde Haz ve İnsan Kitap Konusu İncelemesi

Sokrates Öncesi ve Sonrası Özeti İncelemesi. Francis Macdonald Cornford‘un en ünlü felsefe kitapları arasına giren yapıtı. Kitap antik felsefe, Sonrates öncesi felsefe ve sonrasını ele alıyor. Aslında bu kısacık kitap hakkında söyleyecek çok bir şey yok. Aşağıda konubaşlıkları ve kitabın içeriğine atıfta bulunup yazıyı bitireceğiz.

Sokrates Öncesi ve Sonrası Özeti İncelemesi

Francis Macdonald Cornford‘un 1932 yılında Cambridge Üniversitesi Dış Öğretim Kurulu tarafından düzenlenmiş olan Yunan Felsefesi dersleri doğrultusunda verdiği dört konferans metninden oluşan kitap ilk olarak 1932 yılında basılır.

Sokrates Öncesi ve Sonrası Özeti İncelemesi
Sokrates Öncesi ve Sonrası

Sokrates öncesi Yunan felsefesi, doğa felsefesi, antik felsefenin kozmogonisi, felsefenin nasıl doğa ile başladığı ve ilk inançların doğuşu anlatılıyor. İnsanın inanç sistemini nasıl geliştirdiği, doğayı ve doğaüstü güçleri nasıl oluştruduğu ve Sokreates öncesi Yunan felsefesinin durumu anlatılıyor. Tabii ki oldukça kısa ve net bilgiler içeriyor.

Sokrates ile birlikte felsefe yeni bir döneme giriyor Sokratik felsefe ile felsefe artık insanın psikolojisine yöneliyor. Doğadan insana, insan psikolojine ilerleyen felsefe artık yeni bir döneme girmiştir. Kitabın ve konferanslarının ana konusu Sokratik felsefedir.

Sokrates, Platon, Aristoteles’in felsefeleri, modern düşünceye neler kattığı ve temel olarak benzerlikleri ve felsefelerindeki ayrım noktaları ile kitap devam ediyor. Çok temel kavramlar ve temel felsefi bilgiler veren kitap ilk defa felsefe okuyacaklar içi belki zorlayıcı olabilir, anlaşılmaz gelebilir. Temel felsefe bilgisi olan okur için zevkli çerezlik bir kitap olacak.

3.0
TOPLAM PUAN
Genel Kitap Puamlaması
Sokrates Öncesi ve Sonrası Puanlaması

Yorumlar

WORDPRESS: 0