Uzaylılar Ne Zaman Dünyaya Gelecek ve Uzaylı Tanrılar

Ana SayfaGizem MitolojiUFO ve Uzaylılar

Uzaylılar Ne Zaman Dünyaya Gelecek ve Uzaylı Tanrılar

Uzaylılar ne zaman dünyaya gelecek? Kadim metinlerde ve medeniyetler uzaylı tanrıların ineceği günü beklemiş miydi? dev tapınakların yapılış amacı tanrıların dönüşü için miydi?

12. Gezegen Kitabı Özeti Konusu İncelemesi Uzaylı Tanrılar
Planet X Nedir? Niburu Marduk ve Anunakiler
Anunnakiler Kimdir? İnsanı Uzaylılar mı Yarattı?

Uzaylılar Ne Zaman Dünyaya Gelecek? Uzaylı Tanrılar Anunnakiler ya da Annunakiler (Nefilimler) Ne Zaman Dünyaya Gelecek? Marduk, Planet X gezegeninden dünyaya 250 bin yıl önce gelen ve Homo Sapiens insanını yaratan, genetik olarak kendilerinden parça veren, ruh üfüren tanrılar ne zaman dünyaya gelecek? Kadim medeniyetlere verdikleri astronomi bilgileri, dünya ile ilgili bilgiler bugün biliniyor. Uzaylı tanrılar ile ilgili kanıtlar, dünyadaki bütün tapınaklarda, mabetlerde fazlasıyla var. Yine dünyayı terk edip uzaya, cennete giden tanrılar için mabetler yapan, antik çağların ve daha öncesinin insanları tanrıların dünyaya geleceği günü beklemişler. Tabii ki tanrıların verdikleri bilgileri kullanıp, saklamışlar ve tanrıların objelerini de kutsal emanet bilmişler.

Uzaylı Tanrılar Astronotlar

Mısır geleneklerinde, kil tabletlerde, piramitlerin içindeki Firavun yazıtlarında eski zamanlarda tanrıların gökten indiğini yazar. Gök Tanrılar “göksel disk”leriyle yeryüzüne inmişlerdir. Gökyüzünden gelen bu tanrıların ilk işi Nil nehrini ıslah ederek orada bir medeniyet kurmak odu. Mısır’a yükselen diğer adı verildi. Mısır’a ilk gelen ve Mısır’da medeniyeti şahlandıran tanrının adı Path’tir. Bu inanç Mısırlılara Sümerlerden geçmiştir.

Path, büyük zanaatkâr büyük mühendis usta mimar tanrıların baş zannatkârıdır. Insanın yaratılması ve biçimlendirilmesi Path’ın da parmağı vardı. Asası günümüzde arazi ölçümlerinde kullanılan dereceli sopaya benzer.

Uzaylılar Ne Zaman Dünyaya Gelecek ve Uzaylı Tanrılar

Uzaylı Tanrılar

Mısırlılar firavunların yükselme yani ölümsüz yaşama ulaşma ve tanrıların arasında karışma aile arasında uzay mekiğini andıran araçları betimler işler ve hatta pek çok hiyeroglif çizimlerde uzay mekiğini andıran şekilleri piramitleri çizmişlerdir. Yine gökyüzünden gelen ateş saçan araçlar ve yine yazıtlarında gökyüzünden yere fırlatılan ucunda kırmızı mavi ışıkların yandığı Göksel cisimlerden oklardan ve yine Göksel arabalardan bahsetmişlerdir. Öldükten sonra Firavun’un göğe yükselmesi de bu şekilde bir görsel arabayla yapılır.

Kutsal nesneler kutsal mekanlarda saklanırdı. Ra’nın bizzat Dünya’ya indiği “Göksel Oda” Ben-ben gökyüzüne fışkıran anlamındadır ve bu tüp nesneler defalarca resmedilmiştir.

Tanrıların Uzay Araçları Göksel Arabalar

Tanrıların uçan araçlarıyla gelip dinlendikleri Uzay İstasyonu ve içerisinde pek çok binayı barındıran yapı pek çok krallıkta ve pek çok millette yani topraklar el değiştirdikçe farklı adlarla anılır. Heliopolis, bu tapınağa Greklerin taktığı addır. Ayrıca Romalılar Lübnan’daki bu tapınağı Jüpiter tapınağı demişlerdir. Şimdilerde Baalbek tapınağı denilen bu yer aslında tanrıların uçan araçlarıyla gelip dinlendikleri ve burada yaşadıkları yerdir.

Gılgamış Destanı’nda Gılgamış’ın ilk uğradığı sedir ağaçlarının olduğu yerdeki kompleks burasıdır. Gılgamış ölümsüzlüğü ararken ilk olarak buraya uğramıştır ve burada astronot tanrıların inen araçlarını görmüştür. Bu tapınak ayrıca Güneş tanrısının şehri olarak da anılmıştır. Beyt-i Şems.

Güneş Sistemi Babil Mitolojisi

Aslında Babil kulesi babil’de değil de Lübnan’daki bu büyük platformda kurulu olduğu diğer düşünceler arasındadır. Tanrı Jüpiter’in dinlenme yeri Güneş tanrısının dinlenme yeri yani bu ve benzeri bütün büyük tapınaklar her zaman tanrıların dinlenme yeri olarak adlandırılmıştır yani Tanrılar birliği buralarda konaklar.

Uzaylılar Ne Zaman Dünyaya Gelecek

Eski Ahitte bahsedilen devler ve Nefilimler, gökyüzünden inen melekler gibi kavramlar kadim yazıtlardakiler ile neredeyse aynıdır. Dünyadaki pek çok tarihi mekân, mabet kalıntıları bir şekilde uzayla ilgilidir. Sadece uzayla değil, uzaylı astronotların dünyaya inişi ile de ilgili yazıtları, resimleri bu tapınaklar barındırır. Bu kapınaklardaki “kutsal”lık içerisindeki bilgiler ve uzaylı astronot tanrılara ait bilgi ve objelerden ötürüdür. Dünyaya, uzaya, yıldız sistemlerine dair çok net bilgiler bu tapınaklarda bulunur.

Blolivya’daki Tiwanaku tapınağı, Puma Punku heykellerindeki yazılar uzaylı tanrıların yerleşim yerlerinden biridir. Modern sulama sistemleri, güneş sistemiyle ilgili bilgileri içerir. Mabetleri inşa ederken 100’lerce tonluk beton blokların incelikle nasıl taşınıp, işlendiği de sırrını koruyor. Tarih öncesi çağlara ait mabetlerde insanın yaratılışında payı olan, Homo Sapiens insanını oluşturan uzaylı tanrıl astronotların gelişmiş genetik teknolojisinden de bahsedilir. Tanrılar korkunç yaratıklar da yaratmışlardır.

Uzyalılar ne zaman dönecek? Uzay mekiği

Dünya dışı teknolojiler ahit sandığı, fısıldayan taş, Asayı Musa, ışık yayan taşlar, uçan diskler, göksel arabalardır. Her kültürde tanrılar uçan arabaları ile ateşler ve rüzgâr içinde yeryüzüne inerler. Kendilerine şehirler ve uzay istasyonu kuran tanrılar insanlara tarımı, uzayı, astronomiyi öğretirler. Maya yazıtları en önemli bilgileri taşır. Uzay ve astronomi bilgileri içeren kitapları dinde yasak olduğu için Hristiyan Misyonerlerce yakılır. Psikopos Diego de Land, Maya tapınaklarını ve kadim bilgilerini talan eder. Kodeks adı verilen kitaplardan sadece Dersen Kodeksi sağ çıkar. Bu kitabın içeriği sırlarını koruyor. İçinde yüksek astronomi ve kozmoloji bilgileri olan kitaptaki bu bilgilerin kaynağı ilahidir.

Uzaylı Tanrıları Bekleyen Uygarlıklar?

Aztekler ve Mayalar gökyüzünden uçan diskiyle inen ve kendilerine astronomiyi, tarımı öğreten bilge tanrı Queztar Yılanı’ndan bahsederler. Astronot tanrı sonra tekrar gökyüzüne uçar. Geride ise Maya ve Aztek tapınakları kalır. Tanrılar geri dönüp insanlığı hesaba çekecektir. Oannes Mezepotamya yazıtlarında denizden gelen tanrıdır. İnsana her şeyi öğretip tekrar gelmek üzere gider. İnsanlar ise Göbekli Tepe, Stonehenge gibi büyük tapınaklar yaparak yıldızları ve gökyüzünü izlerlr. Aslında tanrıların tekrar gelişini ve cenneti izlemek amacındadırlar. İnkalar güneşin oğlu Viracocha’yı beklerler. Üç büyük dinde ise mehdi inanışı buna benzer.

Göbeklitepe

Kadim yazıtlara göre uzaylı astronot tanrılar gittikleri gibi bir gün tekrar gelip dünyada adaleti sağlayacaklar. Genetik olarak kendi suretlerinde yarattıkları insanlar ne zaman kozmik bir bilince ulaşırsa işte o zaman ışık hızında evrende seyahat edebilecekler ve evrene açılabilecekler.

Kaynaklar ve okuma tavsiyeleri

  1. Erich von Daniken, Tanrıların Alaca Karanlığı
  2. Erich von Daniken,Tanrıların Arabaları
  3. Erich von Daniken, Tarih Yanılıyor
  4. Erich von Daniken,Tanrıların Kalıntıları
  5. Erich von Daniken, Tanrıların Yolculuğu
  6. Zecharia Sitchin, Gökyüzüne Merdiven,
  7. Zecharia Sitchin, Zecheria Sitchin,
  8. Zecharia Sitchin, 12. Gezegen
  9. Mezopotamya Mitolojisi, Jean Bottero, Samuel Noah Kramer

Yorumlar

WORDPRESS: 0