Zamanda Yolculuk Nasıl Yapılır? Nasıl Olur?

Ana SayfaBilimZamanda Yolculuk

Zamanda Yolculuk Nasıl Yapılır? Nasıl Olur?

Zamanda yolculuk nasıl yapılır? Bilim kurgu ve bir fantezi olmanın ötesine geçerek insanlık bir gün zamanda oynama yapabilecek mi? Bilim bize ne diyor?

Googol Sayısı Nedir? Google’ın Anlamı bu sayıda gizli
Kütleçekimin Yükselişi: Her Şeyi Açıklayan Kuvveti Anlama Arayışı
Her Şeyin Teorisi Nedir? Stephen W. Hawking Kitabı

Zamanda yolculuk nasıl yapılır? Nasıl olur? Film, romanlara konu olmuş zamanda yolculuk bilimin de üzerinde durduğu bir konudur. Geleceğe Dönüşte çılgın DR. Emmett Brown bir zamanmakinesi ile geçmişe, geleceğe kolaylıkla yolculuk eder. H.G Wells zaman yolculuğunu ilk kullanan yazar da Zaman Makinesi romanında yaptığı sabit bir makine ile zamanda yolculuk yapar. 

Zaman, biraz bilimsel biraz felsefi biraz da fantastik bir konudur. Zaman doğrusal hareket eder ve bütün olaylar sebep sonuç ilişkisine göre gelişir. Aslında zaman bir bütündür, sadece an vardır. Gelecek ve geçmiş ayırdığımız bölümler de aslında “an”dan başka bir şey değildir. Sadece biz zamanı akıyormuş gibi algılarız. Buraya tıklayarak zamanın ne olduğu hakkındaki sayfaya gidebilirsin…

Freud Zamanda Yolculuk

Zaman görece bir kavram olduğu gibi kişinin psikolojik durumuna göre değişir. Zaman psikolojik bir süreçtir. Bir işten haz almak, canımızın sıkkın olması zamanı uzatır ve kısaltır. Aslında zaman üzerinde farkında olmayan oyunlar oynuyoruz.

Zaman insanın psikoloji ve hisleri doğrultusunda yavaşlamaz. Büyük kütleli cisimler ışığı büktüğü gibi zamanı da büker ve yavaşlatır. Kütle ne kadar büyükse zaman da o kadar yavaşlar. Uzayın dokusu bir çarşaf gibidir, çarşafın üzerine konulan bir top nasıl çarşafı içe çökertir ise evrenin dokusu da büyük kütleli cisimlerden çarşaf örneğindeki gibi etkilenir.

Zamanda Yolculuk Nasıl Yapılır?

ışık hızını gösteren bir resimleme
Işık Hızı Zamanda Yolculuk

Işık Hızı ile Zamanda Yolculuk

Işık hızını geçersek ne olur? Örneğin güneş ışınları bize 8 dakikada gelir. Şimdi ışık hızını geçip dünyaya daha önce gelirsek güneşin biz yola çıkmadan önceki halini görebilir ve insanları uyara biliriz: Büyük bir güneş patlaması olacak, diye. Ya da ışıktan hızlı giden bir mekiğine bindiğimizi denelim: Bu durumda daha mekiğe binmediğimiz zaman gidebiliriz. Roket ışıktan hızlı gittiği için geçmiş bize ulaşmaz, çünkü geçmiş zamanı taşıyan ışınlar (yeni geçmiş) roketin gerisinde kalır. Yine aynı hızda geri dönüp yola çıkmadan önceki halimizle konuşup yolun tehlikeleri hakkında uyarabiliriz. Tabii ki burada sebep-sonuç ilişkisi ortadan kalkar.

Özel görelilik ile Einstein ışık hızını evrendeki ulaşılabilecek son hız olarak belirlemiştir. Şimdi ışık hızı ile yolculuk ettiğimizi düşünelim: Işık hızına yakın seyreden uzay mekiğine binip geri dönseydik ne olurdu? Böyle bir uzay zamanına binseydik saatimiz dünyadakine göre dünyadakilerin saatine göre daha yavaş ilerler. Sadece saat değil, vücudumuz da bu yeni saate uyum sağlar. Böylece uzayda 10 yıl geçirdiğimizde dünyada yüzlerce yıl geçecekti ve geleceğe yolculuk yapmış olurduk. Tek yönlü bir zaman yolculuğu…

Kara delik resimlemesi Interstellar filminden
Kara Delik Zamanda Yolculuk

Kara Delikleri Kullanaran Zamanda Yolculuk

Kara deliklerin içinde zaman yavaşlar hatta donar. Kara deliklerin çekim gücü her şeyi yutar… Kara Deliğe düşen biri zaman içinde yolculuk yapmış gibi zamanın bütün anlarına erişebilir. Zaman yavaşlar ve donma noktasına gelir…

Kozmik Sicimler Zamanda Yolculuk

Kozmik Sicimler

Kozmik sicimler yardımı ile geçmişe yolculuk yapılabilir. Çok nadir bulunan ama yüksek yoğunluklu kozmik sicimler uzay-zamanı bükerek kestirme yollar açar ve ışıktan hızlı hareket ederek zamanda bir noktadan diğerine atlayabiliriz. Fakat kozmik sicimlerin bulunması kolay değildir.

Zaman makinesi 1995 yılında yapıldıysa, 1995 ile şimdiki zaman arasında kullanılabilir demiştir Hawking. Zaman makinesinin icat edilmediği zamandan öncesine de gidilemez. Bu nedenle zaman yolcularını göremiyoruz çünkü zaman makinesi henüz icat edilmedi.

Solucan deliği resimlemesi
Solucan Deliği

Einstein-Rosen Köprüsü – Solucan Deliği

Kurt delikleri uzay zamanda kestirmeler açabilir. Ya d auzay zamanı “U” şeklinde bükebilecek bir teknolojimiz olursa zamanda tüneller açabiliriz. Buradaki en büyük sorun kurt deliklerinin Einstein-Rosen köprülerinin nasıl sürekli açık tutulacağıdır.

Takyonlar ve Nötrinolar

Takyonlar gibi ışıktan hızlı hareket eden parçacıklar ile zamanda yolculuk yapabiliriz. Zamanda mesajlar iletebiliriz. Nötrinolar ise zamanda geriye doğru hareket eden parçacıklardır. Tabii ki bu bizim bakış açımıza göredir. Nötrinoar ile zamanda geriye mesaj gönderilebilir.

Okuma notum burada bitti. Aslında farkında değiliz ama biz de bir zaman yolcusuyuz. Sadece zamanda ileriye doğru tek yönlü bir yolculuk yapıyoruz. Belki bir gün zamanın doğasını da çözeceğiz.

Yorumlar

WORDPRESS: 0