Tanrı Denklemi: Her Şeyin Teorisi Arayışı Michio Kaku Kitabı

Ana SayfaKitap YorumlarıPopüler Bilim Kitapları

Tanrı Denklemi: Her Şeyin Teorisi Arayışı Michio Kaku Kitabı

Kitabın genel bir özetini ve konusunu çıkarmadan önce kitaba son bölümsen başlayalım. Son bölümde Michio Kaku, bilim felsefesi, din elsefesine giriş yapıyor.

Zamanın Daha Kısa Tarihi Kitap Özeti İncelemesi
Her Şeyin Teorisi Nedir? Stephen W. Hawking Kitabı
Kütleçekimin Yükselişi: Her Şeyi Açıklayan Kuvveti Anlama Arayışı

Tanrı Denklemi: Her Şeyin Teorisi Arayışı Michio Kaku Kitabı. Kaku’nun 2021 yılında y azdığı kitabı. Kitabın konusu: her şeyin teorisi, birleşik bir kuram arayışı yaparken evrenşn anlamını, başlangıcını ve tabii ki Tanrı’nın varlığını sorgulamak. Bu tanrı dinlerin ve inanca konu olan tanrı değil. Kaku, evrenin varlığını ve evreknsel yasaları, kuantum fiziğini, kütle çekimini, kuantum dinamiğini, Nerwon ve Einstein teorilerini ve ebren anlayışımızı sorguluyor.

Tanrı Denklemi: Her Şeyin Teorisi Arayışı Michio Kaku Kitabı Konusu

Kitabın genel bir özetini ve konusunu çıkarmadan önce kitaba son bölümsen başlayalım. Son bölümde Michio Kaku, bilim felsefesi, din elsefesine giriş yapıyor. Bu bölümlerde agnostik olduğunu ve tanrının va rolup olmaması, evrenin bir tasarımcısı olup olmaması gibi konularda bilinmezci tavır almanın gerekli olduğunu yazıyor. Tabii ki kutsal kitaplarda yazılan ve dinlerce inanılan tanrıya inanmıyor. O daha çok Einstein ve Spinoza gibi kozmik bir tasarımcının olma ihtimalini değerlendiriyor.

Tanrı Denklemi: Her Şeyin Teorisi Arayışı Michio Kaku Kitabı
Tanrı Denklemi: Her Şeyin Teorisi Arayışı Michio Kaku

Son bölümde nihayi kuram arayışı, her şeyin teorisi ve sicim kuramı, M kuramı, holografil evren kuramı, çoklu evrenlere değiniyor. 10 boyutlu sicim kuramı ve 11 boyutlu M kuramı bigbang öncesini açıklayabilir. Evren sonsuz evrenlerden sadece birisi olabilir. M kuramına göre birbiri ile çapışan baloncuk evrenler ve kuantum köpüklerinden sürekli evrenler doğar. Peki bu evrenler içinde sadece biizmki mi biriciktir. İnsnaın var olabilmesi için mi var edilmiştir? Sicim kuramı bütün bu soruları cevaplayabilir mi?

Gezegenlerin gözlemlenmesi, kütle çekimi ve evrensel kütle çekimi yasalarını kalkülüsü kullanarak bulan Newton ile kitap başlıyot. Daha sonra elektrik ve manyetizma, Faraday, Maxwell denklemleri, ile kitap devam ediyor. Yazar ikinci bölümde Einstein ve kütle çekimi, enerji, ışığın yapısı konularını anlatıyor. Einstein’ın birleşik kuram arayışı devam ediyor. Çift yarık deneyi, atom altı paröacıklar kuantum devrimi, kara delikler, evrenin dokusu, uzay zamanın dokusu gibi konular ile yazar okuru aslında son bölüme hazırlıyor.

Kitapta kısaca aşağıdaki başlıklar var. Bunlar sadece dikkat çeken başlıklar.

  1. Birleşik kuram nedir?
  2. Newton Kültleçekim ve hareket yasaları.
  3. Einstein yasaları ve kuramları
  4. Süpersimetri Nedir?
  5. Her Şeyin Teorisi Nedir?
  6. Sicim Teorisi Nedir?
  7. Evren Hologram mıdır?
  8. Evren Yaratılmış mıdır?
  9. Tanrı var mıdır, gerçek midir?

Kitap genel olarak giriş seviyesinin altında bir okuma sunacak. Eğer kuantum fizği, kuantum mekaniği gibi konulara giriş yapacaksanız giriş kitaplarındna önce bu ön giriş kitabı niteliğindeki kitabı okuyabilirsiniz. Konuların anlatımı oldukça basit. Kaku sadece teorileri anlatmakla kalmıyor ayrıca okura felsefi bir bakış sunduğu gibi kendi felsefi görüşünü de açıklıyor. Bir agnostik olarak tanrı anlayışını da kitabın sonunda okuru ile paylaşıyor.

Yorumlar

WORDPRESS: 0