Kibele’den Pandora’ya Kadının Tarihsel Yenilgisi Özeti Konusu

Ana SayfaKitap Yorumları

Kibele’den Pandora’ya Kadının Tarihsel Yenilgisi Özeti Konusu

Kitap ilk bölümlerde evrimsel antropolji bulguları ile insanlığın tarihini, canlılığın geçirdiği evrim basamaklarını anlatıyor. Kitabın giriş bölümünde öykülenen gerçek yaşamöyküsü oldukça etkili denilebilir.

Posthümanizm, Kuram Kavram Bilim-Kurgu Kitap İncelemesi
Kadınlar Ülkesi Kitap Özeti, Konusu İncelemesi
Kozmos: Yeni Dünyalar Kitap Yorumu, Konusu ve Özeti

Kibele’den Pandora’ya Kadının Tarihsel Yenilgisi Konusu. Kitap tarih öncesi çağlardan başlayarak hem insanın evrimsel geçmişini hem de anaerkil düzenden nasıl ataerkil düzene geçildiğini anlatıyor. Antropoloji, arkeoloji, evrimsel antropolji gibi etiketlerde kitabı kategorize edebiliriz. Mitoloji, dinler, kültürler, antik çağ imparatorlukları içinde kadının yeri, kadının tarihi de kitap için kullanacağımız diğer etiketlerden. Şimdi kitap için inceleme, özet ve yorumlara geçelim.

Okumak belleğimizdeki işlenmemiş ve tartışılmaz doğrularla dolu bilgileri düzenler, ıslah eder, yaşamın ve evrenin süzgecinden geçirir böylece artık komzmik bir varlık olmaya aday oluruz. Yukarıdaki renkli düğmelere dokunarak en iyi bilgiye ulaşabilirsiniz. Yorum yazmayı unutmayın, düşüncelerinizi önemsiyoruz.

Kibele'den Pandora'ya Kadının Tarihsel Yenilgisi Özeti Konusu
Kibele’den Pandora’ya Kadının Tarihsel Yenilgisi

Kibele’den Pandora’ya Kadının Tarihsel Yenilgisi Özeti Konusu

Kitap ilk bölümlerde evrimsel antropolji bulguları ile insanlığın tarihini, canlılığın geçirdiği evrim basamaklarını anlatıyor. Kitabın giriş bölümünde öykülenen gerçek yaşamöyküsü oldukça etkili denilebilir. Paleolitik, Mezolitik, Neolitik çağlardaki toplumsal düzen ve düzen içinde kadının nasıl önemli hatta kutsal bir varlıkken gitgide ataerkil bir düzene geçildiği anlatılıyor.

İlerleyen bölümlerde, Sümer, Babil, Asur gibi medeniyetlerde; Hint medeniyetinde ve diğer bölgelerdeki değişim konu ediliyor. Kadının hakimiyeti bir anda bitiyor. Yerleşik yaşama geçen insan artık kadını tamamen alt bir varlık gibi kullanmaya başlıyor.

Daha sonra dinlerin ve mitolojinin asıl kaynakları hakkında bilgiler veriliyor. Daha sonraki bölümerde mitolojideki ve kültürlerdeki etkili kadın figürleri çok güzel bir şekilde anlatılıyor.

Yorum

Kitapla pek ilgili olmasa da kitabı okurken aklıma gelenleri yazıyorum. Kadının oldukça değersizleştiği günümüzde özellikle inanca daayalı yönetimlerde, örneğin Afganistan, kadın sadece erkek için seks objesi niteliğinde. Günümüzün dünyasında kadınların, eş cinsellerin, çocukların istismara uğramadığı ülke sayısı çok az. O ülkeler de genellikle gelişmiş ülkeler. Yine inanç, düşünce, yaşam tarzı dayatması, zorla bir diğerini kendi inancına ve yaşam tarzına yönlendirmek de var. Özellikle güçlü azınlıklar kendileri dışındaki herkesi “öteki” olarak ilan ettiği ülkeler geleceğe hiç bir şey taşıyamayacak. Ne bilim, ne kültür, ne sanat ne edebiyat taşıyacaklar, yaşanmış bütün anları ve anıları kaybolacak, tarih öncesindeki yaşanmışlığı günümüze taşıyan mağara çizimleri ise dünyanın yaşadıkça ayakta kalacak.

Kitap puanlaması

4.0
TOPLAM PUAN
Genel Kitap Puanlaması
Kibele'den Pandora'ya Kadının Tarihi Özeti Konusu

Yorumlar

WORDPRESS: 0